Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rafael Pimentel Maia: Multivariate genetiske overlevelsesmodeller anvendt til studier af husdyrs levetid

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 21. maj 2013. Cand.scient. Rafael Pimentel Maia.

Rafael Pimentel Maia.

Under sine studier var Rafael Pimentel Maias mål at udvikle flerdimensionelle overlevelsesmodeller med fokus på anvendelse i husdyravl. Overlevelsesanalyse er en type statistiske metoder specielt designet til at analysere tiden ind til en hændelse finder sted f.eks. tiden før døden. Rafael præsenterer multivariate versioner af overlevelsesmodeller, som repræsenterer grundlæggende genetiske aspekter forbundet med levetids relaterede egenskaber. Disse metoder er eksemplificeret gennem flere studier af husdyrs levetid, hvor hvert studie omfatter en ny art (søer, malkekøer og får). Desuden bidrager disse studier til forståelsen af nogle af de basale genetiske mekanismer, som er relateret til længden af husdyrs produktive levetid.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Tid: Tirsdag den 21. maj 2013, kl. 13.00
Sted: Auditoriet, Foulum Research Centre, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Event History Analysis in Quantitative Genetics
Kontaktinfo: Rafael Pimentel Maia, e-mail: rafaelp.maia@agrsci.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Clarice Garcia Borges Demétrio, Department of Exact Sciences, University of Sao Paulo, Brazil
Professor Luis Varona, Departament of Anatomy, Embriology and Animal Genetics, University of Zaragoza, Spain 
Lektor Bernt Guldbrandtsen (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Senior forsker Rodrigo Labouriau, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Senior forsker Per Madsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.
 
Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, lokale 112, 8000 Aarhus C.