Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stor international anerkendelse af Torben Heick Jensen

Professor Torben Heick Jensen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet har opnået stor international anerkendelse ved valget som medlem af den europæiske molekylærbiologiske organisation EMBO (the European Molecular Biology Organization). Valget til EMBO er begrundet i Torben Heick Jensens fremragende forskning inden for genekspression.

09.05.2012 | Lisbeth Heilesen

Professor Torben Heick Jensen. Klik foto for større udgave. Foto: Lisbeth Heilesen

Hvert år opstilles ca. 150 af de mest anerkendte europæiske molekylærbiologer - fra fagområder der strækker sig fra molekylær biologi og neurovidenskab til computationel neurobiologi og cellulær immunologi - til medlemskab af EMBO, men kun omkring 50 finder vej gennem nåleøjet. For at blive valgt skal man først indstilles af ti EMBO medlemmer fra forskellige europæiske laboratorier, hvorefter en afstemning finder sted blandt alle medlemmerne.

Det er således kun de allerbedste molekylærbiologer i Europa, der opnår denne anerkendelse. Ud af de i alt ca. 1600 EMBO medlemmer finder man nu 21 danskere (heraf otte fra Aarhus Universitet).

Medlemmerne af EMBO har stor indflydelse på udviklingen inden for den molekylærbiologiske forskning i Europa. Flere af medlemmerne sidder i forskellige EMBO udvalg, der dels giver penge til afholdelse af internationale konferencer og praktiske kurser samt uddeler bevillinger til stipendier til yngre forskeres arbejde i europæiske laboratorier for at fremme mobiliteten og fremme deres karrieremuligheder.

Kort om Torben Heick Jensen

Efter tre år som postdoc i USA ved Howard Hughes Medical Institute, Brandeis University i Boston blev Torben Heick Jensen (46 år) i 2001 ansat som adjunkt, senere lektor og i 2010 som professor ved det daværende Molekylærbiologsk Institut.

Han blev i 2004 tildelt det prestigefyldte, femårige Hallas-Møller stipendium fra Novo Nordisk Fonden. I 2005 blev han tildelt en bevilling til oprettelse af et Centre of Excellence fra Danmarks Grundforskningsfond med en femårig bevilling til Centret for mRNP Biogenese og Metabolisme. Efter en international evaluering blev denne bevilling forlænget yderligere fem år til 2015, således at bevillingen for de 10 år nåede op på knap 80 mio. kr.

Forskningsområde

Torben Heick Jensen’s forskningsområde dækker regulering og kvalitetskontrol af genudtryk både på DNA- og på RNA-niveau. Forskningsgruppen har de seneste 10 år medvirket til at kortlægge molekylære mekanismer, der hjælper til med at sortere bl.a. menneskecellers gen-udtryk i brugbare produkter, og produkter der hurtigt skal fjernes for at undgå patologiske tilstande. Forskningens grundvidenskabelige tilgang har således umiddelbar biomedicinsk relevans.


Mere information

Professor Torben Heick Jensen

Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Centre for mRNP Biogenese og Metabolisme
Aarhus Universitet

thj@mb.au.dk - Mobiltelefon: 60202705

 

Tekst: Torben Heick Jensen og Lisbeth Heilesen

Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik