Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stormøde om Universitetsbyen (Campus 2.0)

12.09.2018 | Lisbeth Heilesen

Dato tor 25 okt
Tid 11:45 12:30
Sted Aulaen, 1412-129B

Formålet med stormødet er at drøfte fakultetets overordnede behov ifm. Campus 2.0 med studerende og medarbejdere: Hvordan kan bygningerne understøtte et godt arbejdsmiljø for de ansatte, et godt studiemiljø, og hvordan skal universitetet være integreret i det omkringliggende byrum? Med andre ord hvilke ønsker har vi til fremtidens campus?

Der vil senere følge lokale processer, som skal afdække konkrete behov. Møderne er et led i en bred brugerinddragelsesproces, der skal munde ud i forslag, ideer og ønsker til Universitetsledelsens videre strategiske og planlægningsmæssige udvikling af Campus 2.0.

 

Dagsorden for møderne:

  1. Velkomst og introduktion til Campus 2.0 og universitetets udvikling v. dekan Niels Chr. Nielsen
  2. Præsentation af plan for ST bygningerne v. teknisk chef Bent Lorenzen
  3. Høring/åben debat– der vil især blive sat fokus på følgende:
  • Hvordan skaber vi et godt studiemiljø?
  • Hvordan sikrer vi en god sammenhæng på tværs af fakultetets enheder?
  • Hvordan styrkes samarbejdet med eksterne relationer?

Alle medarbejdere og studerende kan også komme med forslag, ønsker og ideer ved at skrive til nycampus@au.dk.

Mere information

Arrangement