Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Styring af proteiners henfald i biologi og medicin

Proteinudfældning i celler er et symptom ved mange sygdomme, og dette problem vil Ian Max Møller fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik forsøge at løse de næste tre år med en bevilling fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion på godt 6.4 mio. kr.

16.12.2014 | Lisbeth Heilesen

Lektor Ian Max Møller

Proteinudfældning i celler er et symptom ved mange sygdomme, som f.eks. Parkinsons sygdom, men det kan også være et alvorligt problem for lægemidler og fødevarer. Oxiderede proteiner er ofte skadede, dvs. at de ikke længere kan udføre deres funktion tilfredsstillende, og de bliver enten nedbrudt eller fælder ud.

Der er nu ikke noget odiøst i, at proteiner oxideres. Proteiner bliver konstant oxideret i biologiske systemer. Problemet er, at oxidationen øger markant under stress, sygdom og aldring. Denne udfordring har et forskerhold ledet af lektor Ian Max Møller ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik sat sig for at forsøge at løse med en bevilling fra forskningsrådet.

For at kunne kontrollere og modvirke den mest almindelige oxidationsmekanisme, den såkaldte metal-katalyserede oxidation, vil man først undersøge effekten på struktur og funktion af en række oxidations-følsomme proteiner, der har bred anvendelse indenfor bl.a. bioteknologi eller medicin.

Proteinerne vil blive oxideret i laboratorieforsøg og kendte oxidationsprodukter vil blive undersøgt ved hjælp af en lang række state-of-the-art teknikker. Målet er først at forstå, hvordan oxidationen ændrer proteinernes struktur og funktion. Derefter vil forskerne udnytte denne viden til at forsøge at kontrollere eller undgå effekten i en række forskellige forsøg f.eks. ved at indføre specifikke ændringer i proteiners struktur, således at oxidationsskader undgås.

Som eksempel vil forskerholdet teste et nyt behandlingskoncept for visse blodsygdomme. Dette gør de ved at indføre et ”lokkedue metalbindingssite” i et protein fra museblod og undersøge i hvilken grad, det kan mindske oxidationsskader på blodproteiner i mus.


Mere information

Lektor Ian Max Møller
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
ian.max.moller@mbg.au.dk - 2087 2100

Bevilling