Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tre postdoc bevillinger fra Forskningsrådet til Molekylærbiologi og Genetik

Tre forskere fra MBG - alle fra Sektionen for Strukturel Biologi - har fået del i Det Frie Forskningsråds postdoc-bevillinger. Bevillingerne har til formål at give yngre forskere de bedste betingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau.

28.09.2015 | Lisbeth Heilesen

Hele tre medarbejdere fra MBG fik tildelt en postdoc-bevilling fra Det Frie Forskningsråd.

Henriette Elisabeth Autzen

Frederik Teilfeldt Hansen

Ewa Terczyńska-Dyla

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers uddeler otte postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 16 millioner kr. Heraf får forskere fra MBG hele to bevillinger, nemlig Frederik Teilfeldt Hansen, der får 1.949.598 kr. til studier ved McGill University, Montreal, Canada, mens Henriette Elisabeth Autzen får 1.853.218 kr. til at studere ved University of California, San Francisco, USA.

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom uddeler 24 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 46 millioner kr. Her får MBG én bevilling på kr. 1.713.070 til Ewa Terczynska-Dyla til postdoc studier ved MBG.

I forbindelse med uddelingen udtaler formand for Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers Lone Gram:

- Rådet ser med begejstring, at der er mange stærke, danske ansøgere, der søger om bevilling til projekter i meget anerkendte udenlandske forskningsmiljøer. Det er overordentligt positivt for dansk forsknings udvikling, at unge forskere får internationale erfaringer, der efterfølgende kan bidrage til og stimulere danske forskningsmiljøers kompetencer. Rådet noterer med tilfredshed, at en voksende andel af unge, excellente kvinder søger om – og får – bevillinger til udlandsophold.

Beskrivelse af projekterne

Projekttitel: Structural studies of the TRPM4 cation channel
Bevillingsmodtager: Henriette Elisabeth Autzen
Institution: University of California, San Francisco
Bevilget beløb: 1.853.218 kr.
Projektbeskrivelse: Transient receptor potential (TRP) kanaler er en type af membranproteiner, der reagerer på mange forskellige kemiske og fysiske stimuli afhængigt af TRP undertypen og hvor i kroppen de findes. Bedst kendt er TRPV1 som er skyld i vores reaktion på chilipeber, men TRP kanaler er også vigtige for flere af kroppens andre mekanismer. F.eks. er celler i det kadiovaskulære system rige på TRPM4 og det viser sig, at mutationer i TRPM4 er relateret til flere forskellige former for hjertearytmier, som udgør et større sundhedsproblem i udviklede lande. Flere studier peger på selektive TRPM4 blokkere som lovende nye strategier til behandling af hjerte-karsygdomme, men et afgørende skridt i udviklingen af nye lægemiddelkandidater, er at øge vores nuværende forståelse af hvordan TRPM4 fungerer. Essentiel i denne forståelse er den atomistiske struktur af TRPM4 som vi desværre ikke kender. Formålet med dette projekt er, at bestemme den første atomistiske struktur af en mammal TRPM4 kanal ved hjælp af cryo elektron mikroskopi (cryo-EM) og derved kortlægge sammenhængen mellem mutationers ødelæggende effekt på funktion og strukturen af TRPM4. Projektet vil have en stor indflydelse på vores nuværende forståelse af kardiovaskulær fysiologi, samt hvordan hjerte-karsygdomme opstår, udvikles og behandles. Udover det sundhedsvidenskabelige perspektiv vil projektet også have stor betydning for udviklingen af cryo-EM som en ny metode til bestemmelse af proteinstrukturer med høj opløsning. 


Projekttitel: Structural Studies of Intact and Active Nonribosomal Peptide Synthetases
Bevillingsmodtager: Jens Frederik Teilfeldt Hansen
Institution: McGill University
Bevilget beløb: 1.949.598 kr.
Projektbeskrivelse: Nonribosomale peptid syntetaser (NRPSs) er enorme enzymer der producere et kæmpe udvalg af små molekyler med meget nyttige egenskaber. Disse molekyler benytter vi til alt fra grønne kemikalier, til immunisuppresiver, som cyklosporin der benyttes ved organtransplantationer, og til kraftfulde antibiotika så som penicillin og daptomycin. NRPSer er makromolkylære maskiner og er opbygget som et biologisk samlebånd. NRPSerne består af en serie af moduler, der igen består af en række domæner og hvert modul er i stand til at opsamle og påsætte en enkelt molekylær byggesten, typisk aminosyrer, til en voksende kæde. Som robotter ved et samlebånd i en fabrik gennemgår de enkelte domæner i NRPSerne en kompleks cyklus, består af mange bevægelige dele og har mange aktive sites der hver især har en bestemt funktion. Dette projekt vil forøge vores strukturelle og mekanistiske viden om NRPSer. Jeg vil benytte mig af en række kemiske fælder til at producere fastlåste NRPS’er for at få indblik i de enkelte trin i deres cyklus. Efterfølgende vil jeg benytte elektron mikroskopiske (EM) metoder til at finde deres overordnede strukturer. Derefter vil jeg bestemme NRPSernes struktur i atomare detaljer vha. avancerede cryo-EM og røntgen krystallografi. Dette vil afdække et væld af information, hvilket udover at bidrage med en bedre grundlæggende forståelse af NRPSerne, også vil muliggøre manipulation af disse fascinerende proteiner og derved åbne for produktionen af helt nye skræddersyede stoffer.


Projekttitel: Interferon lambda 4 in chronic viral infection and inflammation
Bevillingsmodtager: Ewa Terczyńska-Dyla
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.713.070 kr.
Projektbeskrivelse: Livmoderhalskræft skyldes en virus ved navn humant papillomavirus (HPV), der kan etablere en kronisk infektion i livmoderhalsen. Samtidig med at vort immunforsvar forsøger at bekæmpe virussen, forsøger denne at ændre de inficerede celler for at skabe bedre betingelser for sig selv, men dette kan medføre, at de inficerede celler bliver til kræftceller. Vi arbejder med en del af immunforsvaret, der kaldes interferoner, og som er små alarmproteiner, der produceres af vore celler, når vi har en virusinfektion, og ”advarer” nabocellerne således at de kan nå at forberede et forsvar mod virussen inden de inficeres. Vi opdagede fornylig, at variationer i menneskets gen for interferon lambda 4 (IFNL4) afgør, om vi responderer godt eller dårligt på behandlingen af smitsom leverbetændelse forårsaget af hepatitis C virussen. Denne virus deler en række egenskaber med HPV, og derfor vil vi undersøge IFNL4 genets rolle ved HPV infektion. Vores forskning følger to veje: Vi ønsker dels at udvikle behandlinger, der passer til den genetiske arv og dels at forstå de grundlæggende mekanismer, der er årsag til at IFNL4 spiller så vigtig en rolle for vores evne til at håndtere kroniske virusinfektioner. Derfor undersøger vi følgende: Kan IFNL4 påvirke vores evne til at håndtere HPV, og spiller IFNL4 en rolle ved kroniske inflammatoriske sygdomme i leveren. Kronisk leverbetændelse kan nemlig være skyldes andre ting end virusinfektioner, men betændelsen øger sandsynligheden for at udvikle leverkræft.


Kilde:

ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtaget-tilskud/2015/postdoc-bevillinger-fra-det-frie-forskningsrad-natur-og-univers-september-2015

ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtaget-tilskud/2015/postdoc-bevillinger-fra-det-frie-forskningsrad-sundhed-og-sygdom-september-2015

Bevilling