Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Zebrafisk brugt til at identificere sygdomsmekanisme for hjertesygdom

Ved et større samarbejde mellem forskere fra bl.a. Institut for Klinisk Medicin, Institut for Biomedicin og Institut for Molekylærbiologi og Genetik er det lykkedes at identificere og karakterisere konsekvensen af en nyopdaget mutation, der er forbundet med hjertearytmi.

26.11.2017 | Lisbeth Heilesen

Voksne fisk i zebrafiskefaciliteten på Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU. Foto: Lisbeth Heilesen.

Sammenligning af EKG optagelser fra menneske og fra to dage gamle zebrafisk. Zebrafiskens EKG udviser samme karakteristika som det humane EKG, og det er derfor muligt at måle QT-intervallet. Et normalt zebrafiske-EKG er vist med blåt, kort QT er vist med rødt. Figur: Vladimir Matchkov og Christian Aalkjær.

Patienter med den pågældende mutation lider af et såkaldt kort QT syndrom, hvilket er en hjertelidelse, der medfører risiko for ventrikelflimren og pludselig hjertedød. Hidtil er kort QT-associerede mutationer, som tilsammen forklarer under 25 procent af de kendte tilfælde af syndromet, udelukkende fundet i såkaldte kationkanaler. Det er derfor af særlig interesse, at den identificerede mutation findes i en anion-transportør, AE3, som udveksler klorid og bikarbonat over cellemembranen.

EKG-optagelser på to dage gamle zebrafisk viser, at det er mutationen i AE3, der forårsager kort QT syndrom. Mangel på AE3-aktivitet forårsager forhøjet pH i cellerne i zebrafiskens bankende hjerte - en forventet konsekvens af reduceret bikarbonat-transport ud af cellen. Ændret klorid/bikarbonat-transport i hjertet er med dette projekt identificeret som en ny molekylær mekanisme for hjertearytmi.

Resultaterne åbner nye muligheder for at identificere sygdomsfremkaldende mutationer hos patienter, hvor den genetiske årsag til arvelig arytmi er ukendt.    


Læs flere detaljer om studiet i Politiken den 26. november 2017: "Zebrafisk røber hvorfor Sasja bærer på et sårbart hjerte".

Medarbejdere ved AU kan ligeledes få adgang til at læse hele artiklen ved at logge ind på library.au.dk, og søge på titlen "Zebrafisk røber hvorfor Sasja bærer på et sårbart hjerte" under avisartikler på Infomedia: https://apps-infomedia-dk.ez.statsbiblioteket.dk:12048/mediearkiv/.

Den videnskabelige artikel ‘Loss-of-activity-mutation in the cardiac chloride-bicarbonate exchanger AE3 causes short QT syndrome’ er offentliggjort i Nature Communications.  

Læs også artiklen: Zebrafisken er et vigtigt forsøgsdyr.


Mere information

Forsker Kasper Kjær-Sørensen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
kks@mbg.au.dk - 51446497

Professor Claus Oxvig
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet  
co@mbg.au.dk - 30362460

Forskning