Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Nyheder

Figur: Den samlede opbygning af strukturen af den ATP-drevne Cu+-ionpumpe (CopA). Denne type protein fremmer transporten af kobber (sølv eller guld) ioner fra det indre af cellerne (cytoplama) på tværs af biologiske membraner (retningerne er angivet med pile). Den omtrentlige placering af membranen (vandrette linjer) er ligeledes vist. De funktionelt vigtige og adskilte dele af proteinet er vist i forskellige farver (A-domæne i gult, N i rødt, P i blå og transmembrandomænet i cyan og hvedefarvet). Den stiplede cyan kugle angiver den formodede placering af et såkaldt heavy-metal-bindende domæne. Klik figur for større udgave. Figur: Pontus Gourdon

01.07.2011 | Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Protein pumper kobber, sølv og guld

Forskere fra Aarhus Universitet har som de første i verden kortlagt strukturen af et protein, som pumper kobber-ioner over cellemembranen. Næsten alle organismer er afhængige af dette protein for at kontrollere cellens niveau af kobber, som er essentielt i små mængder, men dødelig giftigt i forhøjede koncentrationer. Resultaterne offentliggøres i…