Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Nyheder

Forskerholdet bag de nye resultater fra Aarhus Universitet. Siddende ses ph.d-studerende Goran Bajic, fra venstre professor Thomas Vorup-Jensen, professor Gregers Rom Andersen og seniorforsker Laure Yatime
Ved hjælp af røntgenkrystalliografi har forskergruppen i Århus beskrevet i detaljer hvorledes CR3 receptoren fra vores immunceller genkender C3d molekylet, som er bundet til f.eks. sygdomsfremkaldende bakterier (Figur: Goran Bajic)

27.09.2013 | Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Offentligheden / Pressen

Sådan bortskaffer immunsystemets celler mikroorganismer og sygt væv

Danske forskere har bestemt i atomare detaljer, hvorledes en vigtig mekanisme i immunforsvaret fungerer. Disse resultater kan danne grundlag for forbedrede lægemidler.

Professor Torben Heick Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, modtager en ERC Advanced Grant (Foto: Lisbeth Heilesen)

27.09.2013 | Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Torben Heick Jensen modtager ERC Advanced Grant

Professor Torben Heick Jensens forskning i genomekspression, stabilitet og teknologi bliver nu støttet af en Advanced Grant fra Det Europæiske Forskningsråd.

Byg og andre kornsorter kan anvendes til at producere miljøvenlig plastic (Foto: Janne Hansen)

25.09.2013 | Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Plastic fra planter

Planter kan bruges som naturlige fabrikker til produktion af miljøvenlig bioplastic. Forskere fra Aarhus Universitet deltager i et projekt, hvor de vil udvide sortimentet i plantens produktionsapparat.

Strukturen af natrium-kaliumpumpen placeret i en skematisk cellemembran, hvor cellens ydre miljø er øverst og det indre miljø nederst. Til venstre i blå ses den eksperimentelle gengivelse af pumpens struktur i den natrium-bundne form, som er opnået ved røntgenkrystallografi. Det blå net angiver, hvor atomer er placeret i lange kæder af aminosyrer, som opbygger pumpen som proteinmolekyle. Ved siden af ses en skematisk gengivelse af strukturen, hvor de forskellige farver angiver forskellige, bevægelige dele af pumpen. Den omtrentlige position af de tre Na+ ioner er angivet med små, gule kugler. Til højre ses pumpens struktur i den kalium-bundne form med samme farveangivelser og to kaliumioner som mørkelilla kugler. Man ser tydeligt ændringer i strukturen. Strukturerne svarer til to centrale trin i den funktionelle cyklus, som for hver runde pumper tre natrium-ioner ud og to kalium-ioner ind i cellen.
Maria Nyblom (Foto: privat)
Pontus Gourdon (Foto: Lisbeth Heilesen)
Hanne Poulsen (Foto: Lisbeth Heilesen)

19.09.2013 | Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Afgørende ny indsigt i nobelpris-belønnet pumpes hemmeligheder

Jens Chr. Skou fik Nobelprisen for at opdage natrium-kaliumpumpen. Nu har et forskerhold fra Aarhus fuldført beskrivelsen af dens struktur. Et resultat, der er af basal betydning for vores forståelse af kroppens funktioner og som er vigtig for forståelse af sygdom og for udvikling af nye lægemidler.

Fordøjeligheden af korn kan forbedres ved at kombinere de rigtige sorter med bestemte enzymer. Foto: Janne Hansen

18.09.2013 | Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Korn og enzymer går hånd i hånd for bedre fordøjelighed

Den rigtige kombination af kornsorter og enzymer kan forbedre foderets fordøjelighed til fordel for miljøet, dyrenes sundhed og økonomien.

Et internationalt forskernetværk har fået en EU bevilling på 11,5 mio. Euro til at forske i epilepsi
Jørgen Kjems

17.09.2013 | Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Nyt internationalt forskningsnetværk til studier af epilepsi modtager 11,5 mio. Euro

Et nydannet konsortium, der involverer 16 partnere fra 8 europæiske lande, USA og Brasilien har modtaget 11,5 mio. Euro i støtte fra Den Europæiske Unions 7. Rammeprogram til at undersøge molekylære mekanismer, diagnostik og behandling af epilepsi. Jørgen Kjems fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik/iNANO er leder af den århusianske del af…

Ph.d.-studerende Hadi Esfandyari har fået prisen for bedste poster i husdyrgenetik ved EAAP 64th annual meeting of the European Association of Animal Science

10.09.2013 | Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Hadi Esfandyari tildelt prisen for bedste poster ved international konference

Ph.d.-studerende Hadi Esfandyari har fået prisen for bedste poster i husdyrgenetik ved the 64th Annual Meeting of EAAP of the European Association of Animal Science.

Joseph Lyons (til venstre) modtager “The Young Investigator Award" ved Diamond Light Source

05.09.2013 | Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Joseph Lyons tildelt prisen “The Young Investigator Award" ved Diamond Light Source

Joseph Lyons modtager prisen som en anerkendelse af det arbejde, han udførte under sit ph.d.-studium om udvikling og anvendelse af en lipidbaseret krystallisationsmetode til strukturelle studier af membranproteiner, der involverede omfattende brug af I24 beamline på Diamond Light Source. Ud over æren af at vinde prisen, modtager Joseph Lyons…