Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Nyheder

Bjarne Jochimsen (tv) og Bjarne Hove-Jensen har sammen med en canadisk kollega, David Zechel, Queen’s University, Kingston, Ontario, undersøgt den eksisterende viden om nedbrydning af fosfonsyrer og samlet denne i et review (Foto: Lisbeth Heilesen)
Det første trin i nedbrydningen af glyfosat. Glyfosat skifter plads med adenin i ATP i en reaktion, der katalyseres af enzymet PhnI. Glyfosat er dermed aktiveret til videre nedbrydning, således at der dannes fosfat efter endnu seks enzymkatalyserede reaktioner. Den resterende del af glyfosat bliver til N-methylglycin. Samlet kræver nedbrydning af glyfosat til fosfat og N-methylglycin 14 polypeptider, som kodes for af generne phnCDEFGHIJKLMNOP.

21.03.2014 | Offentligheden / Pressen

Nedbrydning af ukrudtsmidlet RoundUp®

Samlet viden om nedbrydning af det aktive stof glyfosat i RoundUp® kan på sigt være nyttig i processer, hvor bakteriernes evne til at nedbryde organiske forbindelser anvendes til at fjerne fosfonsyrer, der er svære for miljøet at nedbryde.

Avlsarbejdet med Jersey og rødt malkekvæg i Danmark, Sverige og Finland kan blive mere effektivt med et nyt genomics værktøj. Foto: Janne Hansen (Foto: Janne Hansen)

06.03.2014 | Bevilling, Videnudveksling

Nordiske malkekvægracer får genetisk løft

Den lille størrelse af bestandene af Jersey og rødtmalkekvæg i de nordiske lande giver udfordringer, når der anvendes genomisk selektion for at øge avlsfremgangen. Et nyt forskningsprojekt har til formål at forbedre dette, hvilket vil gavne dyrenes sundhed, velfærd og produktion.