Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Improved genomic breeding values

Improved genomic breeding values (multigenomics)

"Mælkeafgiftfonden"

Grant: DKK 1,6 million

Grant period: 1 January 2016-31 December 2018


Forbedrede genomiske avlsværdier (multigenomics)

Projektets hovedformål er at forbedre genomisk selektion i malkekvæg ved at bruge genomiske multiegenskabsmodeller til at forudsige avlsværdier. I øjeblikket er genomisk forudsigelse udføres under anvendelse af enkelegenskabsmodeller. Imidlertid kan nøjagtigheden af genomisk evaluering forøges ved hjælp af multiegenskabsmodeller. Det vil vi gøre ved at udvikle og validere modeller, der optimerer brugen af information fra korrelerede egenskaber. Modellerne vil bl.a. tage hensyn til, at korrelationen mellem to egenskaber er forskellige på forskellige positioner i genomet, idet nogle gener påvirker begge egenskaber, mens andre kun påvirker den ene. Vi vil fokusere på at forbedre  hunlig frugtbarhed, mastitis og proteinydelse. Metoden kan imidlertid bruges i andre sammenhænge, og bliver måske afgørende for at kunne inkludere nye egenskaber, som kun er registreret på en delmængde af dyrene. Det forventes, at projektets resultater vil forbedre genomisk selektion signifikant og derved skabe store fordele i mælkeproduktionen og for miljøet.

English:

Multigenomics

The main objective of the project is to improve genomic selection in dairy cattle using genomic multi-trait models to predict breeding values. Currently, genomic prediction is performed using single-trait models. However, the accuracy of genomic evaluation can be increased by using multi-trait models. We will do this by developing and validating models that optimize the use of information from correlated traits. The models will take it into account that the correlations between two traits are different at different positions in the genome, some genes affects both traits, while others will only affect one. We will focus on improving the models for female fertility, mastitis and protein yield. The method, however, can be used in other contexts, and may become essential for new traits that are recorded only on a subset of the animals. It is expected that the results of this project will improve genomic selection significantly, lead to great benefits of milk production and the environment.


Project coordinator

Peer-reviewed publications of project coordinator

Sort by: Date | Author | Title