Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udredning af det genetiske grundlag for behandlingsrespons på medicin

  • Titel: Udredning af det genetiske grundlag for behandlingsrespons på medicin    
  • Bevillingsgiver: Lundbeckfonden
  • AU projektleder: Postdoc Palle Duun Rohde, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning.
  • Samarbejdspartnere: Big Data Institute (BDI), University of Oxford
  • Samlet projektperiode: 26. februar 2019 – 25. februar 2022
  • Bevillingsbeløb: 1.850.000 DKK

Projektbeskrivelse:

Behandlinger som er skræddersyet til den enkelte patient baseret på patientens genetiske profil, således at behandlingseffekten er maksimeret og bivirkningerne er minimeret, er blevet et centralt område inden for sundheds- og biomedicinsk forskning. Det kræver dog kendskab til det genetiske grundlag for hvorfor patienter med den samme diagnose responderer forskelligt på samme medicinske behandling. På nuværende tidspunkt er viden omkring det genetiske grundlag for variation i behandlingsrespons for begrænset til en general anvendelse af personlig medicin. Formålet med dette projekt er at udnytte de store datamængder om sygdomshistorik, medicinforbrug, samt livsstilsparametre, til at identificere generelle mønstre af medicinforbrug, og bruge disse signaturer til at skabe ny viden omkring det genetiske grundlag for respons på medicinsk behandling.

Patienter med samme diagnose kan reagere forskelligt på samme medicin, og variation i genetiske profiler er formodentligt en bidragende faktor. Vi foreslår tre mekanismer der bidrager til variation i behandlingsrespons; 1) sygdommen og behandlingsrespons er to uafhængige egenskaber med hver sin genetiske baggrund; 2) én diagnose, men variationer i livsstil og miljøpåvirkninger medfører under-kategorier af sygdommen; 3) flere genetiske signaturer kan føre til samme sygdom, hvilket er fundamentet for variationen i behandlingsrespons. Hensigten er at udvikle et nyt analytisk redskab til at bruge og udnytte de store mængder af data der er tilgængelig i UK Biobank for at udrede den genetiske baggrund for behandlingsrespons af tre sygdomskategorier: stofskiftesygdomme, kræftformer og psykiske lidelser.

Personlig og målrettede behandlinger har enorme perspektiver; men på nuværende tidspunkt er brugen af genetiske profiler i behandlingen begrænset. Resultaterne fra dette projekt kan forøge vores forståelse af variation i behandlingsrespons, og kan flytte feltet inden for personlig medicin tættere på en general anvendelse.