Aarhus Universitets segl

Frank Panitz

Forskning

Analyse af genetisk variation

Et vigtigt mål med molekylær genetik er at forstå de komplekse interaktioner af genetiske påvirkninger ved at fortolke virkningerne af DNA-sekvensvariation.

Ved at anvende high-throughput-sekventeringsplatforme undersøger vi transskriptionsevnen og genetisk variation i forhold til fænotypiske træk i forskellige populationer eller individer (fx genetisk sygdomsresistens hos svin og kvæg). Applikationer spænder fra storskala genomisk (re)sekventering, transkript profiling og de-novo sekventering af bakterielle genomer til global SNP detektion og analyse af strukturelle variationer i komplekse genomer. Da de nye sekventeringsteknologier producerer enorme mængder af rå data, er vores hovedmål udvikling af bioinformatiske arbejdsgange, der omfatter programmering af scripts og algoritmer til at behandle og analysere genomgående data, herunder sekvensanalyse, clustering, samling, identifikation af variation, genom annotation og funktionel kortlægning.