Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Genekspression & Genmedicin

Forskningen i genmedicin spænder fra basale naturvidenskabelige opdagelser til anvendelse inden for biomedicin. Arbejdet vedrører dels undersøgelse af basale mekanismer for regulering af genekspresison af betydning for sundhed og sygdom hos mennesket, dels såvel udvikling af nye principper til påvirkning af genekspression på celleniveau som metoder til at føre gener eller genregulerende stoffer frem til specifikke celler i et individ.

Gruppernes forskning har udgangspunkt i bl. a. retrovirus’ molekylærbiologi, RNA-biologi, interferonsystemet, drug delivery og RNA/DNA-nanoteknologi, og der arbejdes med et bredt spektrum af metoder i cellefrie systemer og dyrkede celler såvel som i laboratoriedyr såsom mus, rotter og grise, der benyttes som model for mennesket.

Gruppen er aktiv mht. patentering, erhvervssamarbejde og etablering af start-up firmaer.

Sektionskoordinator


Gruppeledere


Juniorgruppeleder


Teamledere