Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning i medierne

Hvad er grundforskning?

Er grundforskere altid de første til at gøre noget? Giver grundforskning aldrig konkrete resultater? Hvad skal vi bruge det til, når vi kan lave resultatorienteret forskning, som giver samfundet flere penge og jobs?

Læs videnskab.dk's interview med Poul Nissen om emnet.


Nye forskningsresultater


Forskere bestemmer første struktur af protein, som opretholder cellemembranen

Ved hjælp af ny banebrydende elektronmikroskopi har forskere fra Aarhus Universitet som de første i verden bestemt strukturen af en såkaldt lipid-flippase. Opdagelserne giver en bedre forståelse af grundprincipper for, hvordan celler fungerer og holder sig friske, og kan på sigt øge vores kendskab til neurodegenerative sygdomme som Alzheimers.


Ny indsigt i kalciumtransport kan fremme udviklingen af ny medicin

En normal funktion af hjerte og nevesystem er bl.a. afhængig af en korrekt regulering af kalcium i cellerne. Denne proces afhænger af en korrekt funktion af kalciumpumpen. Nye undersøgelser af kalciumpumpens struktur giver ny indsigt i denne proces, hvilket vil kunne hjælpe med udviklingen af nye lægemidler til behandling fx Parkinsons sygdom og hjertesvigt.


Nyt indblik i mekanisme for lægemiddel mod sklerose og psoriasis

Et tværfagligt forskerhold på Aarhus Universitet har offentliggjort nye resultater, der giver et grundlæggende nyt indblik i mekanismen for lægemidlet dimethylfumarat, som er den aktive komponent i lægemidler til behandlingen af multipel sklerose og psoriasis. Resultaterne bidrager til nye strategier for lægemiddelforskningen.


Slut med ’Pump Fiction’

Vores celler er i stand til at flytte energi og stof rundt til de steder, der er behov for den og sikre, at kroppen fungerer. Men hvordan gør cellerne det i realtid og i det enkelte molekyles perspektiv? Det er lykkedes et dansk forskningshold at afdække nogle basale indsigter i denne hidtil ukendte verden ved at udføre de første forsøg, der viser, hvordan et enkelt molekyle af den molekylære ’motor’, kendt som calcium-pumpen, fungerer. Opdagelsen er netop offentliggjort i det førende tidsskrift Nature


Ny opdagelse fra det molekylære maskinrum for depression og afhængighed

Forskere ved Aarhus Universitet har beskrevet, hvordan en gruppe af hjernens transportproteiner med vigtige roller i depression og afhængighed overvinder det trin, der begrænser deres effektivitet. Opdagelsen gør det muligt at beskrive transportproteinets fulde funktion og kan give bedre muligheder for at modvirke amfetamins og ecstasys effekt på hjernen.

Læs mere om forskningsresultaterne.


Kalciumpumpe taget på fersk gerning

Forskere ved Aarhus Universitet har beskrevet et af cellens centrale enzymer, kalciumpumpen, i et afgørende øjeblik - en såkaldt overgangstilstand - hvor en katalyseret aktivitet gør vendepunktet fra bundet substrat til produkt. Disse resultater giver et meget detaljeret billede af, hvordan en af de mest energiforbrugende processer i kroppen finder sted. Kalciumpumper er tæt knyttet til muskelaktivitet såsom hjertemuskulaturen. De regnes derfor for at være yderst lovende mål for udvikling af nye typer medicin til fx hjertelidelser.

Læs mere om forskningsresultaterne.


Movies fra forskningen

  • Movie af the Na+/K+-ATPase with ATP
  • Movie af SERCA with H+
  • Movie af SERCA with H+ in membrane

Se alle movies og de dertil hørende publikationer.


Unik pumpe i sædceller muliggør en vanskelig rejse

En forudsætning for sædcellens vanskelige rejse fra testikel til æggeleder er dens unikke natrium-kalium-pumpe. Nye undersøgelser af den særegne pumpe viser, hvordan den adskiller sig fra natrium-kalium-pumper i resten af kroppen, og giver hints om, hvorfor sædceller har udviklet deres egen pumpe.

Læs mere om forskningsresultaterne.


Don’t zinc - do!

Det danske grundforskningscenter PUMPkin med base på Aarhus Universitet har netop formået at ’tage’ de første fotografier af den mekanisme, der fører zink ud af cellerne i f.eks. bakterier og planter. Studiet er blevet offentliggjort i Nature.

Læs nyhedsartiklen


Ny viden om signalstoffers vej i hjernen

Indsigt i transportmekanismer i hjerneceller, der er knyttet til sygdomme som skizofreni, epilepsi og depressioner, er uhyre vigtig for også at kunne fremstille den helt rigtige medicin. Defekter i proteiner, der sørger for transport af neurotransmittere, er således relaterede til psykiske og neurologiske lidelser, og disse proteiner er også mål for behandling med bl.a. antipsykotiske og antidepressive lægemidler og for psykostimulerende stoffer som fx kokain og amfetamin. Resultaterne er offentliggjort i Nature Structural and Molecular Biology.

Læs nyhedsartiklen


Sådan fjerner cellerne kobber

Ny forskning fra Aarhus Universitet giver dybere indsigt i årsager til alvorlige sygdomme i kobbermetabolismen. Kortlægning af den mekanisme, som regulerer transporten af kobber ud af kroppens celler på tværs af cellemembranen, giver nemlig en ny forståelse for lidelser relateret til kroniske ubalancer i kroppens kobberniveau.

Læs nyhedsartiklen


Afgørende ny indsigt i nobelpris-belønnet pumpes hemmeligheder

Jens Chr. Skou fik Nobelprisen for at opdage natrium-kaliumpumpen. Nu har et forskerhold fra Aarhus fuldført beskrivelsen af dens struktur. Et resultat, der er af basal betydning for vores forståelse af kroppens funktioner og som er vigtig for forståelse af sygdom og for udvikling af nye lægemidler.

Læs nyhedsartiklen.


Små binyresvulster forårsager forhøjet blodtryk

I et samarbejde med en engelsk forskningsgruppe, har forskere fra grundforskningscentret PUMPkin ved Aarhus Universitet afsløret årsagen til, hvorfor op imod 100.000 danskere har et forhøjet blodtryk.

Læs nyhedsartiklen.


Ny forskning kan forbedre hjertemedicin

Ny forskning fra Aarhus Universitet kan få afgørende betydning for de tusindvis af danskere, som lever med en hjertesygdom. En ny forståelse af, hvordan et udbredt stof i hjertemedicin påvirker cellerne, kan gøre det muligt at udvikle ny medicin mod blandt andet hjerteflimmer og hjertesvigt.

Læs nyhedsartiklen.


Sidste billede i molekylær tegneserie på plads

Forskere ved Aarhus Universitet har i samarbejde med et nystartet biotekfirma fået tegnet det sidste billede i en videnskabelig ”tegneserie”, der illustrerer kalciums vandring og funktion i kroppen. Opdagelsen er publiceret i tidsskriftet Nature og har stor betydning for udvikling af ikke mindst medicin til hjertepatienter.

Læs nyhedsartiklen.


Danske forskere skaber banebrydende viden om cellers kalciumpumper

Når dyr og planter bliver udsat for påvirkninger som bakterieangreb, lugte og kulde, strømmer der kalciumioner ind i cellerne. Ved hjælp af kalcium får cellerne et signal om, hvad der foregår udenfor, men da høje koncentrationer af kalcium er giftigt for cellerne, skal det hurtigt pumpes ud igen. Nu viser forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet i grundforskningscentret PUMPkin, at en kalciumpumpe i cellens ydre membran afpasser pumpehastigheden meget præcist efter kalciumkoncentrationen. Forskningsresultaterne er netop offentliggjort i Nature.

Læs nyhedsartiklen.


Danskere på vej mod revolutionerende kræftmedicin

Danske forskere har i samarbejde med forskere fra Johns Hopkins University og biotekfirmaet Genspera i USA udviklet en ny medicin mod prostatakræft

Læs nyhedsartiklen.


Protein pumper kobber, sølv og guld

Forskere fra Aarhus Universitet har som de første i verden kortlagt strukturen af et protein, som pumper kobber-ioner over cellemembranen. Næsten alle organismer er afhængige af dette protein for at kontrollere cellens niveau af kobber, som er essentielt i små mængder, men dødelig giftigt i forhøjede koncentrationer. Resultaterne offentliggøres i denne uge i det førende videnskabelige tidsskrift Nature.

Læs nyhedsartiklen.


Forskere afdækker ny basal viden om cellemembraner

Efter et tværfagligt samarbejde kan forskere på Aarhus Universitet præsentere en banebrydende metode til at studere cellemembraner. En større forståelse for kompleksiteten i membranernes funktion kan give forskerne nye ideer til udvikling af nye typer medicinsk behandling mod fx prostatakræft. Resultaterne er publiceret i det førende tidsskrift Nature Communications.

Læs nyhedsartiklen.


Neurologiske sygdomme skyldes fejl i cellepumpe

Natrium-kaliumpumpen er essentiel for alt dyreliv, og den er målet for nogle af de ældst kendte lægemidler. Men selvom pumpen har været kendt og undersøgt i mere end 50 år, har en gruppe danske forskere netop opdaget nyt om dens helt basale mekanisme. Denne mekanisme er yderst vigtig, for hvis den forstyrres kan det give de neurologiske sygdomme migræne og spastisk lammelse (dystonisk parkinsonisme). Resultaterne åbner op for ny forskning i en af de mest grundlæggende cellulære mekanismer, og de giver ny indsigt, som kan vise sig værdifuld for langsigtede forsøg på at forstå og bekæmpe neurologiske sygdomme.

Læs nyhedsartiklen.


Forskere afdækker virkningsmekanisme af kendt giftstof i fødevarer

Giftstoffet cyclopiazonsyre har været kendt i mange år, men det er først nu, forskerne har fundet ud af, hvordan giftstoffet virker. Denne opdagelse vil gøre det lettere for forskerne at udvikle nye antibiotika.

Læs nyhedsartiklen.


Poul Nissen og hans forskergruppe har tre artikler i samme nummer af Nature

Tre i ét hug - en verdenssensation! Poul Nissens forskningslaboratorium offentliggør ikke mindre end tre artikler i samme udgave af det prestigefylde tidsskrift Nature og rydder forsiden.

Læs nyhedsartiklen.


Danske forskere rydder forsiden af Nature

Danske forskere offentliggør i dag tre artikler i det prestigefyldte tidsskrift Nature. Arbejdet bygger på Nobelpristager Jens Chr. Skous opdagelse af natrium-kalium pumpen for 50 år siden.

Læs nyhedsartiklen.


Aarhus-forskere fortsat førende i verden i viden om ion-pumper

Aarhus Universitet har i mange år været førende i verden, når det gælder viden om ionpumper - en viden, der er af basal betydning for at forstå biologisk liv og kroppens grundfunktioner. Denne position medførte, at professor Jens Chr. Skou fik Nobelprisen i kemi i 1997, og nu tilføjer andre forskere på universitetet nye kapitler til historien.

Læs nyhedsartiklen.

Æresbevisninger, store forskningsbevillinger mv.


Poul Nissen modtager Lundbeckfondens professorbevilling

Lundbeckfonden uddeler 232 mio. kr. til seks professorer, der hører til blandt de førende hjerneforskere i Danmark. Professorprogrammet er fondens hidtil største samlede uddeling.

AU er med i nyt Øresund-Kattegat-Skagerak EU Life Science-netværk

Gregers Rom Andersen og Poul Nissen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU, er med i et nyt treårigt EU-projekt for Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS)-området, der har fået en bevilling fra EU på 3,6 million Euro (ca. 27 mio. kr.).


30 mio. kr. til højteknologiske elektronmikroskoper til forskning i molekylær cellebiologi

Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt bevillinger til tre nye forskningsinfrastrukturer, heraf 30,76 mio. kr. til EMBION, som er en forskningsinfrastruktur for cryo-elektronmikroskopi (cryo-EM) på biologiske materialer.

Podcast: Proteinernes hemmelige liv

Radio24syv - Poul Nissen interviewes af Lone Frank. 27.10.2018

Poul Nissen fortæller, hvordan kroppens biologi bliver til kemi og fysik, når man går på opdagelse helt inde i cellernes enkelte byggestene. Forskerne kortlægger og visualiserer enzymer og receptorer med røntgenstråling og elektronmikroskopi for at forstå de komplekse molekylers funktion. Deres struktur er ikke bare nøglen til at skræddersy medikamenter, men giver indsigt i selve livets gåde.


Visninger
Video med Poul Nissen i andledning af modtagelsen af Carlsberg Fondens Forskningspris 2018

Poul Nissen tildelt Carlsbergfondets Forskningspris 2018

Poul Nissen modtager Carlsbergfondets Forskningspris for sit banebrydende arbejde inden for strukturel biologi. Prisen blev overrakt af H.K.H. Kronprinsessen, uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher på Ny Carlsberg Glyptotek søndag den 2. september 2018.


Novo Nordisk Fonden bevilger 255 mio. kr. til etablering af verdens stærkeste ”proteinmikroskop”

Novo Nordisk Fonden støtter etablering af en topmoderne forskningsplatform i Lund i Sydsverige. Platformen vil gøre det muligt at studere proteiner i en detaljegrad, der ikke tidligere har været muligt og derved danne grundlag for udvikling af bl.a. ny medicin. Forskere fra Aarhus Universitet er blandt hovedmændene bag ansøgningen.  


Nordisk netværk inden for en nobelprisvindende teknologi

En ny dansk-svensk forskningsalliance vil opnå større indsigt i, hvordan biologiske molekyler ser ud og agerer. Med støtte fra Novo Nordisk Fonden og Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse vil forskere fra fire universiteter i Danmark og Sverige gå sammen om at skabe et nordisk netværk inden for kryo-elektronmikroskopi, hvis udviklere fik Nobelprisen i Kemi i 2017.


Poul Nissens foredrag "Struktur på tilværelsen" ved Videnskabernes Selskabs 275 års jubilæum - november 2017


DANDRITE modtager 60 mio. kr. fra Lundbeckfonden til en femårig forlængelse af centret

Bevillingen giver DANDRITE-forskerne ved Aarhus Universitet mulighed for at fortsætte deres ambitiøse forskning inden for neurovidenskab frem til 2023. Målet er at opnå banebrydende, nye resultater for de grundlæggende mekanismer inden for neurovidenskab såsom neuronal udvikling, forarbejdning af visuel input, hjernemuskelkontrol, hukommelse, initiativ og mekanismer for psykiatriske og neurodegenerative lidelser.


Fire forskere fra MBG med i nyt grundforskningscenter

Sammen med Anders Nykjær (centerleder) og Marco Capogna fra Institut for Biomedicin, modtager Poul Nissen, Sadegh Nabavi, Hanne Poulsen og Magnus Kjærgaard fra MBG/DANDRITE/iNANO 62 mio. kr. til oprettelse af Center for Proteins in Memory (PROMEMO).


Professor Poul Nissen modtager Novo Nordisk Prisen 2017

Professor Poul Nissen, Aarhus Universitet, modtager Novo Nordisk Prisen 2017 for sine banebrydende studier af ionpumpers struktur og mekanisme. Gennem sin forskning har Poul Nissen på detaljeret niveau klarlagt, hvordan bl.a. ioner og næringsstoffer transporteres ind og ud af celler – den grundviden har stor betydning for forståelse af livsprocesser og bekæmpelse af sygdomme.  

Læs mere


Professor Poul Nissen får Direktør Ib Henriksens Fonds Forskerpris

Poul Nissen tildeles den prestigefyldte Direktør Ib Henriksens Fonds Forskerpris for sin fremragende indsats inden for strukturbiologien. Han har gennem centeret PUMPkin været med til at bestemme strukturen af en række af cellens essentielle ionpumper. Ionpumpernes betydning i hjernen og neurologiske sygdomme har også været centralt i Poul Nissens forskning i centeret DANDRITE. Fonden begrunder desuden valget af Poul Nissen med hans evner til at fremme det interdisciplinære og internationale samarbejde indenfor sit forskningsfelt.

Læs nyhedsartiklen.

Nyt initiativ skal fremme dansk hjerneforskning

Fem af Danmarks stærkeste forskere i strukturbiologi skal sammen arbejde på at forstå hjernens funktion og sygdomme. Initiativet hedder BRAINSTRUC og er støttet af Lundbeckfonden med op til 60 mio. kr. over en 5-årig periode.

Læs artiklen.

Poul Nissen dekoreret med Dannebrogordenen

H.M. Dronningen har udnævnt professor Poul Nissen til Ridder af Dannebrogordenen pr. 23. august 2016.

Læs mere.

Poul Nissen tildelt den internationale Gregori Aminoff Pris 2016

Torsdag d. 30. marts 2016 modtog Professor Poul Nissen som den først dansker Aminoff prisen 2016 af Det svenske Kungl. Vetenskapsakademien for sit grundlæggende bidrag til forståelsen af den strukturelle baggrund for ATP-dreven transport af ioner over cellemembraner.

Læs artiklen.


Elektronmikroskopi på Dansk Roadmap

Styrelsen for Forskning og Innovation har offentliggjort ”Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015”, der præsenterer vision og strategiske sigtelinjer for forskningsinfrastrukturområdet de kommende fem år. Denne vision omfatter forskningsaktiviteter og –initiativer fra DANDRITE.

Læs artiklen.

How do we show molecules and how they move?

Populærvidenskabelig artikel i særnummer af tidsskriftet Biozoom med titlen: You need to see this: Pushing the boundaries of scientific visualization.

Læs artiklen


Proteinernes forunderlige verden

Video på You Tube med Poul Nissen og Kresten Lindorff-Larsen

Foredrag ved Videnskabernes Selskab

Se videoen på YouTube


Neurovidenskabeligt center i international liga

Et hold af unge, internationale forskere af bedste kaliber står klar til at løfte dansk neuroforskning til nye højder.

Artikel fra Aarhus Universitets profilbrochure 2014/15.

Læs nyhedsartiklen.


Beskrivelse af natrium-kalium-pumpen blandt årets 10 bedste danske forskningsresultater

Videnskab.dk har udnævnt Poul Nissens forskningsgruppes resultater med beskrivelse af natrium-kalium-pumpen til at være blandt årets 10 bedste forskningsresultater. Du kan være med til at vælge vinderen.

Læs nyhedsartiklen.


Poul Nissen udnævnt til adjungeret professor ved Aalborg Universitet

Poul Nissen er udnævnt til adjungeret professor for en 5-årig periode (01.07.2013-30.06.2018) for at styrke strukturbiologisk og molekylær medicinsk forskning i samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Læs nyhedsartiklen.


Hæder til de første resultater med design af forbedret hjertemedicin

Studier fra Aarhus Universitet har ført til afgørende, nye skridt i forståelsen af den molekylære mekanisme, der ligger til grund for hjertemedicin. Artiklen med resultaterne er netop blevet hædret med betegnelsen « årets videnskabelige artikel » af tidsskriftet Journal of Structural Biology.

Læs nyhedsartiklen.


Europæisk top-hjerneforskning får Lundbeckfondcenter i Aarhus

Europas flagskib inden for grundforskning i life sciences, EMBL, inddrager nu Aarhus Universitet som dansk partner. På Lundbeckfondens initiativ vil et nyt eliteforskningscenter, DANDRITE, udgøre de prestigefyldte rammer om international topforskning i neurovidenskab - og forventes at få en halv milliard kroner i ryggen.

Læs nyhedsartiklen.


AU fejrer elite-partnerskab

Europas flagskib inden for grundforskning i life sciences, EMBL, inddrager Aarhus Universitet som dansk partner. Dette fejres i Aulaen 5. marts med indvielse af neuroforskningscenteret DANDRITE, der skal gøre Aarhus til magnet for international topforskning i molekylær og translationel neurovidenskab.

Læs nyhedsartiklen.


15 millioner til nyt membrancenter ved Aarhus Universitet

En gruppe forskere ved AU har fået bevilget 15 millioner kroner til at oprette et nyt forskningscenter, hvor kroppens membranproteiner skal undersøges. Følgende forskere fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik er med i centret: Gregers Rom Andersen, Rune Hartmann, Lene Niemann Nejsum, Poul Nissen, Claus Oxvig og Lea Thøgersen.

Læs nyhedsartiklen.


Poul Nissen tildelt EliteForsk-pris

På konferencen EliteForsk uddelte videnskabsminister Helge Sander torsdag den 24. januar 2008 en række EliteForsk-priser inden for tre forskellige kategorier. Ni af priserne går til forskere og ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet.

Læs nyhedsartiklen.


To topforskere tildelt 95 millioner kroner

De to professorer Jens Stougaard og Poul Nissen fra Molekylærbiologisk Institut har fået en ny femårig bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond på henholdsvis 45 og 50 mio. kr. til fortsættelse af forskningen i deres ”Centers of Excellence”.

Læs nyhedsartiklen.


Prestigefyldt europæisk bevilling til topforsker fra AU

Det Europæiske Forskningsråd (European Research Council, ERC) har tildelt professor Poul Nissen fra Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, en forskningsbevilling på over 18 mio. kr.

Læs nyhedsartiklen.


Forskere fra Aarhus Universitet deltager i overrækkelsen af Nobelprisen

To danske forskere - Ditlev Brodersen og Poul Nissen fra Molekylærbiologisk Institut ved Aarhus Universitet - er i dag i Stockholm for at overvære overrækkelsen af Nobelprisen i Kemi 2009.

Læs nyhedsartiklen.


Poul Nissen modtager Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

Ved en ceremoni på Aarhus Universitet fredag den 28. maj 2010 hædres både nyuddannede og erfarne forskere. I alt otte videnskabsfolk, der alle startede karrieren på Aarhus Universitet, belønnes med anerkendelse og kontante forskningsbidrag for deres indsats.


Indvielse af nyt interdisciplinært grundforskningscenter

Et nyt forskningscenter skal studere de pumper, som er nødvendige for at opretholde livet i vore celler.

Læs nyhedsartiklen.


Forskningsresultater fra Danmark blandt de mest betydningsfulde

Det ansete tidsskrift Nature har offentliggjort en liste over de vigtigste videnskabelige artikler publiceret i Nature i 2007. På denne liste findes ikke mindre end to artikler fra danske forskere, der ligeledes opnåede den store ære at få deres resultater (og billeder) på forsiden af Nature.

Læs nyhedsartiklen.


Poul Nissen valgt til Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab

Professor Poul Nissen, Molekylærbiologisk Institut ved Aarhus Universitet er blevet valgt til Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.

Læs nyhedsartiklen.


Poul Nissen modtager Anders Jahre-prisen

Professor Poul Nissen fra Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, har sammen med en norsk forsker modtaget Anders Jahres medicinske pris for yngre forskere. Prisen er på 400.000 kr. Sammen med hovedprisen på 1.000.000 kr. bliver den blandt medicinere kaldet ”den lille nobelpris” og er en af de mest prestigefyldte priser inden for lægevidenskaben.

Læs nyhedsartiklen.


International anerkendelse af Poul Nissen

Poul Nissen er valgt til medlem af den europæiske organisation EMBO (European Molecular Biology Organisation).

Læs nyhedsartiklen.


Poul Nissen og Søren Thirup får del i bevilling på 50 mio. kr.

Forskningsscentret MIND (Membrane receptors In Neuronal Disease) ledet af Prof. Claus Munck Petersen og Prof. Anders Nykjær fra Institut for Medicinsk Biokemi på Aarhus Universitet har modtaget kr. 50 mio. fra Lundbeckfonden til at undersøge en række membranreceptorers rolle i bl.a. neurodegenerative lidelser såsom hjerneblødning, Alzheimer og sklerose.

Læs nyhedsartiklen.


Nyt forskningscenter skal kortlægge livets grundlæggende mekanismer

On 19 May, the Center for Structural Biology was inaugurated at Aarhus University. With the inauguration of the Center for Structural Biology supported by the Danish Natural Science Research Council (SNF), Denmark now gets a research unit that is completely dedicated to the study of the basic biochemical mechanisms of biological life.

Læs nyhedsartiklen.