Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Plantemolekylærbiologi

Sektionen for Plantemolekylærbiologi

Beskrivelse af forskningen

Sektionens aktiviteter er koncentret om genetisk, molekylærbiologisk og biokemisk forskning i modelplanter som Arabidopsis thaliana (gåsemad) og Lotus japonicus (japansk kællingetand) men omfatter også forskellige kulturplanter.

Forskningen søger med udgangpunkt i grundvidenskabelige problemstillinger at belyse og forstå generelle mekanismer bag genetisk styring af signal transduktion, celledifferentiering, udviklingsprocesser og planters interaktion med mikroorganismer. Der fokuseres særligt på dannelsen af planteorganer som kvælstof-fikserende rodknolde hos bælgplanter og frøudvikling, ligesom planters modtagelighed overfor patogene og symbiotiske bakterier og svampe eller mikroorganismer med endofytisk livsstil er centrale forskningsområder.

Sektionen har i Aarhus og Påskehøjgaard state-of-the–art faciliteter til plantedyrkning  omfattende vævskulturrum, klimakamre og drivhuse. Udover generelle kompetencer indenfor genetik, genomics, molekylærbiologi og biokemi har gruppen specialviden indenfor forskellige typer mikroskopi, anvendt bioinformatik, analyse af små RNAer og genomsekventering.

Sektionen har endvidere opbygget en population af retrotransposon mutanter i Lotus japonicus. Populationenpå mere en 60.000 planter stilles til rådighed som ressource til fastlæggelse af geners funktion ved hjælp af omvendt genetik.

Sektionen huser et af Grundforskningsfondens Centers of Excellence: Centre for Carbohydrate Recognition and Signalling der finansier sektionens aktiviterer sammen med bevillinger fra European Research Council og Forskningsrådet for Teknologi og Produktion. Derudover deltager gruppen i et projekt  under Bill og Melinda Gates Foundation.

Sektionen forsker for nærværende inden for følgende områder:

 • Plantehormoners rolle under planteudvikling specielt dannelsen af rodknolde.
 • Plantereceptorer der detekterer bakterielle signal molekyler som Nod-faktorer og exopolysaccharider 
 • Overførsel af kvælstfikseringsegenskaberne fra bælgplanter til kornplanter for eksempel majs.
 • Isolering af plantegener ved hjælp af kort baseret kloning, genom sekventering samt screening af Lotus japonicus retrotransposon populationen.
 • Plant-endophyte interaktioner
 • Plant-mikrobe interactioner kontrolleret af LysM kodende gener
 • Naturlig variation i planters forsvarsmekanismer og symbiotiske potentiale
 • Regulering af planters forsvarsmekanismer under symbiose
 • Funktion af microRNA og andre regulatoriske RNA molekyler samt identifikation af mRNA der reguleres
 • Analyse af gener der koder for microRNA og andre regulatoriske RNA molekyler eller medierer deres funktion
 • Analyse af transkriptional aktivitet og microRNA i planterodens forskellige celletyper.


Sektionskoordinator


Lektorer/seniorforskere


Junior gruppeledere


Simon Kelly

Adjunkt Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Plante Molekylærbiologi

Dugald Reid

Adjunkt Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Plante Molekylærbiologi

Peer-reviewed publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel