Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Simona Radutoiu

Forskningsprojekter

Plante-endofyt interaktioner

Høje udbytter af vigtige afgrøder som sukkerør, elefantgræs og kallar-græs, der anvendes i fødevarer eller som biobrændsel, afhænger af tilgængeligheden af kvælstof, som planterne opnår gennem interaktion med endofytiske bakterier. I naturen er de gavnlige effekter af endofytiske og symbiotiske mikroorganismer på værtsplanten anerkendt i forhold til biologisk skadedyrsbækæmpelse, forbedret vækst og produktivitet på næringsfattige jorde. De genetiske mekanismer der ligger bagved planters even til at identificere potentiale endofyter er derimod ikke kendte. Vi bruger modelplanten Lotus japonicus som et værktøj til at identificere de genetiske og molekylære komponenter, der kontrollerer samarbejdet mellem planter og endofytiske mikroorganisme. Endofytiske bakterier der er isoleret fra Lotus bliver sammen med bakterier og svampe fundet som endofyter i andre planter bliver analyseret for deres specifike interaktion med Lotus.

Plante-mikrobe interaktioner kontrolleret af LysM kodende gener

Et af de centrale spørgsmål i vært-mikrobe interaktioner er hvordan planter genkender og responderer på forskellige mikroorganismer. Vores arbejde i modelplanten Lotus japonicus bruges til at belyse de mekanismer planterne anvender til genkendelse af  specifikke mikroorganismer og til at belyse hvordan de mobiliserer den rette respons. Kulhydratforbindelser, kitin og modificeret kitin er nogle af de mikrobielle signal molekyler planterne  genkender. I dette projekt fokuseres på den rolle receptorer og andre proteiner med såkaldte LysM domæner spiller i genkendelsen af symbiotiske Rhizobium bakterier og arbuscular mychorriza svampe, af endofytiske bakterier og svampe, såvel som pathogene mikroorganismer. Vi anvender omvendt genetiske metoder kombineret med transcriptom analyser i forskelige plante mutanter hvor et eller flere LysM gener  er inaktiveret.

Research project: Plant-endophyte interaction