Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning i medierne

Højteknologisk udstyr til biologisk massespektroskopi

Professor Jan J. Enghild kan med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 15 mio. kr. forfølge sin vision om at etablere en ’state-of-the-art’-platform inden for biologisk massespektroskopi.

Forskere studerer blodets hemmeligheder

Man har længe kendt til de faktorer, som styrer blodets koagulation. Ny forskning viser, at den sidste faktor – Faktor XIII, som stabiliserer sårdannelsen – spiller en langt mere kompliceret rolle end hidtil troet.

Læs mere om forskningsresultaterne.


Hvordan taber et firben halen?

Dette spørgsmål har forskere fra Aarhus Universitet nu under stor international opmærksomhed fundet svaret på.

Læs mere om forskningsresultaterne.


Ny metode giver forskere et effektivt værktøj til mærkning af proteiner

Forskere fra Aarhus Universitet har udviklet en nemmere metode til at koble DNA til proteiner. Metoden kan potentielt styrke arbejdet inden for diagnosticering af sygdomme.

Læs mere.


Unikke fordøjelsesenzymer opdaget hos kødædende plante

En nyligt offentliggjort undersøgelse foretaget af forskere fra Aarhus Universitet giver den hidtil mest omfattende analyse af protein-sammensætningen i fordøjelsesvæsken hos den kødædende plante Venus-fluefanger, samt en væsentlig bedre viden om fordøjelsen af byttedyr i disse planter. Den store datamængde, som er genereret i studiet, vil kunne danne grundlag for mange nye undersøgelser af kødædende planter og dermed øge vores forståelse af disse fascinerende planter. Desuden vil de unikke fordøjelsesenzymer, der er blevet identificeret ved denne undersøgelse, muligvis kunne inspirere enzymindustrien i deres søgen efter enzymer med nye biokemiske egenskaber.

Læs mere om forskningsresultaterne.


Ophobning af proteiner i cellerne kan medføre sygdomme

Forandringer i proteiners struktur kan medføre forskellige sygdomme såsom Alzheimers, type 2 diabetes og hornhinde-dystrofi (uklarheder i hornhinden). Et forskerhold fra Aarhus Universitet har nu afsløret, hvordan et bestemt protein kan skade celler. Resultaterne vil på længere sigt kunne bruges til at udvikle medicin til at behandle hornhinde-dystrofi.

Læs mere.


Identificering af nye unikke hornhindeproteiner

Ved analyser af hornhinden er en forskergruppe ved Aarhus Universitet nået et skridt nærmere en komplet beskrivelse af hornhindens proteome, og dermed hvilke proteiner der opretholder hornhindens balance - kaldet homeostase. Med denne information kan forskerne få indsigt i de grundlæggende molekylære mekanismer som er aktive i raske og sygdomsramte hornhinder, og forhåbentlig bane vejen for helbredelse af hornhindesygdomme.

Læs mere.


Ny massespektrometriplatform den første af sin art i Skandinavien

Med det nye udstyr, håber forskerne i samarbejde med Århus Universitetshospital at verificere resultaterne fra nogle af de tidligere projekter samt at identificere nye biomarkører på et tidligt stadium af af lunge-, æggestok-, og prostatakræft.

Læs mere.

40 mio. kroner til proteinforskning

Forskere fra AU deltager i et nyt nationalt projekt, der skal sikre, at proteinforskere får adgang til det nyeste, avancerede udstyr. Målet er at bevare Danmarks førende position inden for proteinforskningen og at styrke infrastrukturen og teknologiudviklingen.

Læs mere.


Kartofler som et bæredygtigt alternativ til animalsk protein

Forskning vil gøre det muligt at erstatte animalske proteiner med kartoffelprotein udvundet i forbindelse med produktion af kartoffelmel. Således udnyttes kartoflerne bedre og bidrager til en mere bæredygtig bespisning af verdens stadigt større befolkning.

Læs mere.


Artikel i Morgenavisen Jyllandsposten (Newton)

Artikel i Morgenavisen Jyllandsposten (Newton)

16. september 2012

Kødædende plante kortlagt (PDF-fil).

Avisartikel tiltrak 3.g'ere

Morgenavisen Jyllandspostens videnskabssektion Newton bragte en artikel baseret på MBG's pressemeddelelse om forskningsresultaterne "Unikke fordøjelsesenzymer opdaget hos kødædende plante".

Artiklen i Newton resulterede i mange henvendelser fra 3.g'ere, der ønskede at lave deres 3.g studieretningsprojekt (SRP) i Jan J. Enghilds forskningsgruppe.

Dette medførte, at syv gymnasieelever fik tilbudt hjælp til at udføre forsøg med et af disse to projekter: "Åreforkalkning og blodpropper. Karakterisering af plasminogen som substrat for koagulationsfaktor XIIIa" under vejledning af Carsten Scavenius Sonne-Schmidt og "Identifikation af enzymer involveret i kødædende planters fordøjelse" under vejledning af Kristian W. Sanggaard.

De syv 3.g-elever kom fra følgende gymnasier:

  • Lemvig Gymnasium
  • Ribe Katedralskole
  • Viborg Katedralskole
  • Århus Statsgymnasium (2)
  • Nærum Gymnasium og
  • Middelfart Gymnasium

I forbindelse med SRP opholder eleverne sig i forskerens laboratorium i to-tre dage for at udføre et mindre forsøg, ligesom de får introduktion til teorien bag projektet.

Se listen over emner, som Institut for Molekylærbiologi og Genetik tilbyder faglig hjælp til i forbindelse med studieretningsprojekter i 3.g på stx og htx inden for biologi, bioteknologi og kemi på tre forskellige lokaliteter i Danmark.


Interview i Videnskabens Verden

Hør Kristian W. Sanggaard, Jan E. Enghild og Ida Thøgernsen fortælle om deres forskningsresultater, hvor de har foretaget den hidtil mest omfattende analyse af protein-sammensætningen i fordøjelsesvæsken hos den kødædende plante Venus-fluefanger, samt opnået en væsentlig bedre viden om fordøjelsen af byttedyr i disse planter.

Hør mere i udsendelsen (starter 29 min. inde i udsendelsen og varer 13 min.) - 6. november 2012

Læs pressemeddelelsen.