Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning i medierne

Nye forskningsresultater


Forskere afslører, hvordan bakterier kan tilpasse sig til at modstå antibiotikabehandling

Et forskerhold med deltagelse fra Aarhus Universitet har vist, at bakterieceller producerer et specielt stressmolekyle, deler sig langsommere og dermed opsparer energi, når de udsættes for antibiotika. Den nye viden forventes at kunne danne grundlag for en helt ny type antibiotika.


Våbenkapløb i mikrobernes verden

Kogende mudderpøle på Island er hjemsted for en række simple, éncellede organismer, og nye forskningsresultater viser, at de også udgør en sand biologisk slagmark og fundament for et våbenkapløb af hidtil ukendt omfang. Den nye viden om kampen mellem levende organismer i de kogende sumpe giver os en langt bedre forståelse af, hvordan mikroorganismer overlever, når de udsættes for stress, hvilket i fremtiden vil kunne udnyttes til udvikling af nye lægemidler.


Danske forskere afslører hvordan MRSA-bakterien håndterer stress

Et internationalt forskerhold har klarlagt en grundlæggende mekanisme, der er ansvarligt for stafylokokbakteriens håndtering af stress, når den udsættes for antibiotika. Det forventes, at forskningsresultaterne på sigt vil kunne bruges til at udvikle nye antibiotika, der omgår stressmekanismerne.


Bakteriernes hemmelige våben mod pesticider og antibiotika afsløret

Bakterier udviser en ekstrem tilpasningsevne, der sætter dem i stand til at overleve under de mest ubarmhjertige forhold. Nye forskningsresultater produceret af danske og britiske forskere afslører nu de molekylære detaljer bag ét af bakteriernes hemmelige våben i kampen for overlevelse under meget næringsfattige og endog giftige forhold.

Læs mere om forskningsresultaterne.


Røntgenstråler skyder hul i bakteriers selvforsvar

Ditlev Brodersens forskningsgruppe har fået et unikt indblik i, hvordan bakterier styrer mængden af giftstoffer i cellen. De nye resultater vil på sigt muliggøre nye former for behandling af bakterielle infektioner.

Læs mere om forskningsresultaterne.


Nyt protein involveret i udskiftning af cellens molekyler

Forskere ved Aarhus Universitet har i samarbejde med kollegaer fra La Trobe Universitet, Australien, opdaget og defineret et nyt enzym, som er involveret i at udskifte og forny cellens molekyler. Enzymets rolle udspiller sig i de såkaldte mitokondrier – små ”lukkede” afdelinger i et menneskes celle, hvori størstedelen af dennes energiproduktion foregår. Resultaterne kan ultimativt forklare årsagen til visse sygdomme med relation til mitokondriet.

Læs mere om de nye forskningsresultater.


Ny viden kan lede til udvikling af fremtidens antibiotika

Et forskerhold under ledelse af lektor og ph.d. Ditlev E. Brodersen, har afsløret mekanismen bag en helt ny type antibiotika, der kan få stor betydning for fremtidens sygdomsbekæmpelse.

Læs mere om forskningsresultaterne.


Røntgenstråler skyder hul i bakteriers selvforsvar

En gruppe forskere fra Aarhus Universitet har fået et unikt indblik i, hvordan bakterier styrer mængden af giftstoffer i cellen. De nye resultater vil på sigt muliggøre nye former for behandling af bakterielle infektioner.

Læs mere om forskningsresultaterne.

Æresbevisninger, store forskningsbevillinger mv.


Ditlev E. Brodersen udnævnt blandt de første som Novo Nordisk Fonden Hallas-Møller Ascending Investigator

Som én af de første i landet modtager lektor Ditlev E. Brodersen ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik en Hallas Møller Ascending Investigator-bevilling som led i Novo Nordisk Fondens Forskningslederprogram. Bevillingen, der er på 10 mio. kr., giver Ditlev Brodersens forskningsgruppe mulighed for at udforske mikrobers forsvarsmekanismer de næste fem år. Projektet udføres ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.


Ditlev Brodersen tildelt prestigefyldt gæsteprofessorat ved Università di Parma

Lektor Ditlev Egeskov Brodersen ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik er blevet tildelt et prestigefyldt gæsteprofessorat i strukturbiologi og didaktik på ph.d.-niveau ved Università di Parma, Italien.


Ny læringsplatform udviklet på AU

onsdag d. 11. juni 2014, offentliggøres en helt ny læringsplatform på AU under navnet curriculearn.dk. Platformen er udviklet af lektor Ditlev Egeskov Brodersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) og præsenteres torsdag eftermiddag for offentligheden på en workshop ved konferencen "Frontiers in Science Education" i Søauditorierne på AU.

Læs mere.


Stor bevilling til forskning i mega-enzymer

Ditlev E. Brodersen modtager en bevilling på 5 mio. kr. fra AU IDEAS til et pilotcenter, der skal forske i mega-enzymer. Forskningen vil kunne danne basis for udviklingen af nye lægemidler.

Læs mere.


Forskere fra Aarhus Universitet deltager i overrækkelsen af Nobelprisen

To danske forskere - Ditlev Brodersen og Poul Nissen fra Molekylærbiologisk Institut ved Aarhus Universitet - er i dag i Stockholm for at overvære overrækkelsen af Nobelprisen i Kemi 2009.

Læs nyhedsartiklen.