Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ERC grants

ERC (Det Europæiske Forskningsråd) uddeler fire typer bevillinger til forskere, der er ansat ved et europæisk universitet:

  • Starting Grants (StG) tildeles unge, lovende forskertalenter i op til mellem to år og syv år efter opnået ph.d.-grad. Der bevilges op til 1,5 mio. EUR til grænsebrydende forskningsprojekter i en fem-årig periode.
  • Consolidator Grants (CoG) tildeles unge, lovende forskertalenter og forskningsledere i op til mellem 7 år og 12 år efter opnået ph.d.-grad. Der bevilges op til 2 mio. EUR til grænsebrydende forskningsprojekter i en fem-årig periode.
  • Advanced Grants (AdG) tildeles exceptionelle forskningsledere, der allerede har præsteret fremragende forskningsresultater. Der bevilges op til 2,5 mio. EUR til grænsebrydende forskningsprojekter i en fem-årig periode.
  • Proof of concept (PoC) tildeles indehavere af et allerede eksisterende ERC Grant for at opdyrke innovationspotentialet af de ideer, som er fremkommet via eget ERC-projekt, som skal være i gang eller være afsluttet mindre end 12 mdr. før et ERC PoC opslag. Der bevilges op til € 150.000 i en tolv-måneders periode.

Oversigt over modtagere af ERC Grants fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik:


Projekt: Identificering og karakterisering af generne bag ved interaktionen mellem planterødder og jordbakterier

Hypotesen i projektet er, at den intercellulære infektionsmekanisme, der anvendes af visse rhizobia-bakterier, er en evolutionær videreudvikling af allerede eksisterende mekanismer, der regulerer planterødders interaktion med såkaldte endofytiske bakterier, der lever inde i roden af planter – i både bælgplanter og ikke-bælgplanter. Håbet er at afdække både plante- og bakterie-genetikken og de biokemiske processor, der styrer disse fælles mekanismer ved at karakterisere den uudforskede intercellulære infektionsmåde i japansk kællingetand.  


Projekt: RNA Origami – RNA-protein Nanostructure for Synthetic Biology

Med den nye ERC-bevilling kan Ebbe Sloth Andersen videreudvikle foldeteknikken af nanostrukturer og har som det helt store mål at undersøge, hvordan man kan flytte RNA origamien fra at være en proces, der foregår i et reagensglas, til at være en proces, der foregår inden i cellerne.


Sadegh Nabavi

Projekt: Hvordan skabes hukommelse

Sadegh Nabavi ERC Starting Grant skal anvendes til forskning i, hvordan hukommelse skabes, for at kunne svare på fundamentale spørgsmål såsom hvorfor nogle erindringer varer ved, og hvorfor nogle erindringer hurtigt glemmes igen.


Bjørn Panyella Pedersen

Projekt: Mekanismer bag kolesterol og sukkeroptag

Bjørn Panyella Pedersens forskning er fokuseret på to aspekter af menneskers fødevareoptag. For det første vil Bjørn og hans nye forskningsgruppe ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik undersøge, hvordan kroppen optager kolesterol fra tyndtarmen. Kolesterol i store mængder kan lede til hjertekarsygdomme, men kolesterol er absolut essentielt for en velfungerende krop i moderate mængder. Kolesterol optages i tyndtarmen til kroppens kredsløb ved hjælp af et protein kaldet NPC1L1.


Torben Heick Jensen

Projekt: EURECA - Eukaryotic Regulated RNA Catabolism

Torben Heick Jensens forskningsområde dækker regulering og kvalitetskontrol af genudtryk både på DNA- og på RNA-niveau. Forskningsgruppen har de seneste 10 år medvirket til at kortlægge molekylære mekanismer, der hjælper til med at sortere bl.a. menneskecellers genudtryk i brugbare produkter, og i produkter der hurtigt skal fjernes for at undgå patologiske tilstande. Forskningens grundvidenskabelige tilgang har derfor umiddelbar biomedicinsk relevans.


Projekt: CASINO - Carbohydrate signals controlling nodulation

Den nye bevilling fra ERC giver Jens Stougaard mulighed for at studere plantecellernes evne til at optage bakterier eller alternativt at bekæmpe bakterierne som indtrængende sygdomsvoldere. Da de signaler, der indgår i planters genkendelse af mikroorganismer, er særdeles komplekse, vil det være nødvendigt tage en interdisciplinær tilgang til projektet involverende genetik, biokemi, strukturbiologi, bioorganisk kemi og nano-bio teknikker.

På længere sigt forventes resultaterne fra projektet at bidrage til den bioteknologiske udnyttelse af symbiosen mellem mikroorganismer og planter i et mere bæredygtigt landbrug, ligesom der kunne åbne sig muligheder for at frembringe planter med bedre sygdomsresistens.


Projekt: BIOMEMOS - Higher order structure and function of biomembranes

Prof. Poul Nissen holds an ERC Advanced Grant "Higher Structure and Function of Biomembranes" (BIOMEMOS) under the section for "Life Sciences and Medicine". The BIOMEMOS project investigates the function of biomembranes at the level of protein-protein and protein-membrane interactions as studied by hybrid approaches in structural biology.