Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Villum Fonden

Villum Fonden - forskningsstøtteprogrammer

VILLUM FONDEN støtter grundlagsskabende teknisk og naturvidenskabelig forskning med afsæt i de ideer, forskerne er allermest optaget af.

Målet er at skabe forskning i verdensklasse med forankring i de danske universiteter og forskningsinstitutioner. Dygtige forskere laver god forskning, og vi ønsker at støtte de dygtigste forskere. Herved håber vi at sikre nyskabende forskning på højeste internationale niveau.

Fonden ønsker at give forskeren de bedste betingelser for at skabe banebrydende forskning – uanset hvor han eller hun befinder sig i sin forskerkarriere. Fonden ønsker at møde forskerne med tillid, frihed og fleksibilitet, så de kan skabe de mest optimale kreative forskningsmiljøer, hvor nye ideer kan opstå og udvikle sig. 

Forskningsstrategien udfolder sig i tre centrale programmer:

VILLUM Investigator: For den erfarne og internationale anerkendte forsker, der ønsker at fordybe sig i sit forskningsemne. Bevillingen kan være op til 40 mio. kr. pr VILLUM Investigator, den kan gentages, og tidsrammen er seks år.

VILLUM Young Investigator: For den yngre forsker, der etablerer sig med egen forskergruppe for første gang. Bevillingen er på 7-10 mio. kr., den kan modtages én gang, og tidsrammen er fem år.

VILLUM Eksperimentet: Til den dristige forskningsidé, der har det vanskeligt i et klassisk peer-review bevillingssystem. Kan søges af aktive forskere uanset alder, bevillingsstørrelsen er 1-3 mio. kr., og tidsrammen er 1-3 år.


Modtagere af forskningsstøtte/priser fra Villum Fonden fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik:


2016 - Jens Stougaard - Årslegat

I begrundelsen for at tildele Jens Stougaard årslegatet (Investigator) 2016 hedder det: “Legatet gives som en anerkendelse og en inspiration til fortsættelse af din fremragende forskning inden for plantebiologi, herunder den knolddannelse, som er resultatet af symbiose mellem bælgplanter og kvælstoffikserende bakterier”. Fonden fremhæver også en meget høj grad af originalitet i Jens Stougaards forskning.

Siden 2007 har han stået i spidsen for grundforskningscentret CARB, der i øjeblikket har 40 forskere tilknyttet, hvor over halvdelen af dem er udenlandske. Forskergruppen tager udgangspunkt i gruppens tidligere opdagelse af, hvordan bælgplanter er i stand til at etablere symbiose med bakterier i jorden omkring planten. Bakterierne kan udnytte luftens kvælstof, og takket være symbiosen med bakterien kan planten populært sagt skabe sin egen gødning.

Læs mere.


2016 - Magnus Kjærgaard - Young Investigator

Magnus Kjærgaard tildeles en bevilling på 5 mio. kr. fra VILLUM FONDENS Young Investigator Programme 2016, der har til formål at støtte unge, talentfulde forskere. Bevillingen vil gøre det muligt for Magnus at undersøge, hvordan den fysiske sammenslutning af biomolekyler påvirker signalveje.

Læs mere.