Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samarbejde

Institut for Molekylærbiologi og Genetik arbejder målrettet mod, at den nye viden forskerne opnår i deres forskning dels bliver formidlet til en bredere gruppe i samfundet og dels resulterer i udvikling af nye produkter og teknologier, i det omfang det er muligt.

Adskillige forskere og studerende ved MBG har derfor gennem årene fået patenteret en del af deres nye opdagelser og arbejdet sammen med firmaer eller dannet deres eget firma for at udvikle produkter, teknologier eller metoder.

To af instituttets forskningsgrupper har gennem flere år ydet rådgivning til myndighederne.

Derudover har instituttet gennem årene haft flere ph.d.-studerende, der har dannet bro mellem firma og institut i form af en erhvervs-ph.d.

Instituttet ser det også som en vigtig opgave at formidle forskernes resultater til den brede befolkning i form af populære beskrivelser af resultaterne i dagspressen.

Derudover er gymnasie- og skoleelever en vigtig målgruppe for instituttets formidling, og derfor tilbyder instituttet bl.a. foredrag, udførelse af eksperimenter i laboratorierne og hjælp til studieretningsprojekter for 3.g'ere.

Endvidere spiller samarbejde med andre forskere i Danmark og udlandet en overordentlig stor rolle i forbindelse med vidensudveksling.

Som noget nyt arbejder instituttet på at få etableret et alumnenetværk.