Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Myndighedsrådgivning

Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening. Det vil sige, at vi udfører rådgivningsopgaver for ministerier og offentlige styrelser. Disse opgaver kan være faglige bidrag til rapporter, analyser, udredninger eller rådgivning vedrørende konkrete sager og problemstillinger. Derudover har vi løbende forskningsaktiviteter indenfor de områder, hvor der er behov for at opretholde og udvikle kompetencer til myndighedsbetjening. På den måde sikrer vi, at vi hele tiden har et beredskab, der kan dække det aktuelle behov for myndighedsbetjening.

Myndighedsbetjeningen i MBG er organiseret under DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug - som danner rammen for samarbejdet mellem forskningsmiljøerne på jordbrugs- og fødevareområdet på Aarhus Universitet. I aftalen med Miljø- og Fødevareministeriet forpligter DCA sig til at opretholde et fagligt beredskab inden for en række forskningsfaglige områder.

Myndighedsbetjeningen i Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) er centreret omkring husdyrracers avl og genetik, herunder avlsplaner, avlsmål, husdyrgenetiske ressourcer, avlsteknologier mm. Der er fokus på bæredygtige avlsprogrammer, der sikrer bevaringen af genetiske ressourcer, velfærd og sundhed. Hovedvægten af centrets opgaver drejer sig om udrydningstruede gamle danske husdyrracer.

Myndighedsbetjeningen i Sektion for Afgrødegenetik og Bioteknologi (CGB) vedrører planteforædling generelt, dog med et særligt fokus på  genetisk modifikation af planter samt sameksistens mellem konven- tionelle, genetisk modificerede (GM) og økologiske afgrøder. En vigtig opgave nu og i de kommende år er rådgivning om New Breeding Techniques (bl.a. gen-redigering ved hjælp af CRISPR/Cas9), som fordrer en ny grænse- dragning mellem GM og ikke-GM afgrøder.  

Sektionen for Afgrødegenetik og Bioteknologi

Sektionen er lokaliseret i Flakkebjerg ved Slagense. Læs om sektionens forskning.