Thu Hong Le: Robuste søer: Sammenhæng mellem benkvalitet, fertilitet og soens levealder

Ph.d. forsvar, fredag den 2. december 2016. Thu Hong Le

02.12.2016 | Lisbeth Heilesen

Thu Hong Le

Et af de centrale begreber indenfor bæredygtig husdyravl er forbedring af produktiviteten uden at øge antallet af dyr og/eller forringe dyrenes sundhed og velfærd. Generelt set udgør det imidlertid en udfordring samtidig at øge produktionen og forbedre de funktionelle egenskaber pga. de uheldige genetiske sammenhænge mellem disse egenskaber. Der er således behov for at øge fokus på de funktionelle egenskaber og avle efter robusthed. Thu Hong Le har under sine studier forsket i mulighederne for at avle mere robuste søer ved at forbedre benenes styrke og udformning. Hun har vurderet den genetiske sammenhæng mellem benenes udformning/styrke, reproduktion og levealder hos svenske og danske søer samt identificeret QTL’s og kausale gener, der har betydning for benenes udformning/styrke hos grise.

De nye forskningsresultater bidrager til en øget forståelse af sammenhængen mellem robuste egenskaber såsom benenes udformning/styrke, fertilitet og levealder. Denne viden bruges til at forudse den genetiske forbedring i et avlsprogram, der tilgodeser flere egenskaber. De identificerede QTL’s kan implementeres i en genomisk prædiktionsmodel, der vil kunne øge nøjagtigheden i forbindelse med selektion og således forbedre den genetiske gevinst i forbindelse med udformningsegenskaber.

Ph.d.-studiet er fuldført ved Institut for Husdyrgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitet, og Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tidspunkt: Fredag den 2. december 2016 kl. 13.15
Sted: Audhumbla, VHC hus/bygning 5, Ulls väg 26, Uppsala, Sverige
Afhandlingens titel: Breeding for robust sows: Association between leg conformation, fertility and sow stayability
Kontakt information: Thu Hong Le, e-mail: le.hongthu@mbg.au.dk, tlf.: +45 91 73 75 37
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Pekka Uimari, Helsinki Universitet, Finland
Dr. Eli Grindflek, TopigsNorsvin, Norge
Lektor Bernt Guldbrandtsen (formand), Aarhus Universitet, Denmark
Docent Renée Båge, Sveriges Lantbruksuniversitet
Hovedvejledere:
Professor Nils Lundeheim, Institutionen för Husdjursgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitet
Dr. Elise Norberg, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Dr. Katja Nilsson, Institutionen för Husdjursgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitet
Dr. Per Madsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sprog:
Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen kan læses hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, rum 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling