Ny receptor involveret i symbiose mellem bælgplanter og kvælstoffikserende jordbakterierNyheder

Receptoren kaldet NFRe bidrager til kvælstoffastfikserende symbiotisk signalering. Ved tilstedeværelsen af jordbakterien rhizobia er vildtypeplanter (WT) større, har flere skud (pil), flere blomster og formede frøkapsler (pilspids), mens nfre mutantplanter er kortere, og er lige begyndt at udvikle blomster, hvilket indikerer begrænset fitness. Foto: Murakami Ei-ichi og Simona Radutoiu.

04.07.2018 | Forskning

Ny receptor involveret i symbiose mellem bælgplanter og kvælstoffikserende jordbakterier

Bælgplanter er i stand til at vokse i kvælstoffattige jordarter på grund af deres evne til at indgå i symbiose med kvælstoffikserende bakterier. Der er stor interesse i at bruge viden om denne symbiose for kunne overføre denne til ikke-symbiotiske planter. Et internationalt forskerhold er nu kommet et skridt videre til at forstå denne komplekse…

Skematisk præsentation af albumin-molekyle, som interagerer med den neonatale FcRn receptor. Grafik udarbejdet og -leveret af Albumedix Ltd.

03.07.2018 | Forskning

Nyt sigtekorn identificeret til kræftbehandling med albuminaktiveret anticancer-medicin

Forskere fra NanoPharmaceutical Lab ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet, ledet af lektor Ken Howard har sammen med forskere fra Albumedix Ltd. identificeret et nyt mål for behandling af flere kræftformer. Dette kan bane vejen for effektiv levering af stoffer ind i kræftceller ved at udnytte blodproteinet albumins…

Rune Hartmann

29.06.2018 | Navne

Ny professor i medfødt immunologi

Rune Hartmann er udnævnt til professor i “Innate Immunology” ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet fra 1. juni 2018.

Fig. 1. RNA består af fire byggesten (forkortet A, U, G og C) og formidler dermed sit budskab med et relativt simpelt alfabet. I de seneste år har det vist sig, at disse byggesten kan ændres ved hjælp af RNA-modifikationer på alle trin i modningsprocessen (figur: Annita Louloupi og Evgenia Ntini).
Fig. 2. Nydannet RNA består af funktionelle dele (exons) og dele uden funktion (introns). I en proces, der hedder splicing, klippes introns ud og et modent, funktionelt RNA-molekyle sammensættes udelukkende af exons. RNA-modifikationen m6A kan øge eller hæmme denne modning afhængigt af, hvor på det nydannede RNA den sidder (figur: Ulf Andersson Vang Ørom).

20.06.2018 | Forskning

Krypterede budskaber i det biologiske alfabet

Arbejdet med RNA-modifikationer er på indtog i forskningsgrupper verden over, da en kryptering af RNA-koden har vist sig at være grundlag for en meget sofistikeret kontrol af RNA’s funktion. Et dansk-tysk forskerhold har vist, at modificerede RNA-byggesten har stor betydning for, hvor hurtigt et gen kommer fra DNA til at være et funktionelt…

Arrangementer

tir 17 jul
10:15-11:00 | MBG conference room (3130-303), Gustav Wieds Vej 10C
MBG Focus Talk: Xiangyu Liu: Structural insights into G protein activation
ons 18 jul
13:00-15:00 | Konferencelokalet 3130-303
Kvalifikationseksamen: Caroline Marie Teresa Neumann: Structural studies of LeuT- folded transporters
tor 23 aug
18:30-22:30 | Mindeparken, Aarhus
DHL-stafetten Aarhus

Ph.d.-forsvar

Cagla Sahin

27.06.2018 | Talentudvikling

Cagla Sahin: Selv-samling af proteiner – hvad forårsager Parkinson's sygdom?

Ph.d.-forsvar, onsdag den 27. juni 2018, Cagla Sahin.

Jakob Ulstrup

15.06.2018 | Talentudvikling

Jakob Ulstrup: Flippin' lipids - et studie af P4-ATPaser

Ph.d.-forsvar, fredag d. 15. Juni 2018, Jakob Jensen Ulstrup.