Forskere fik kamp til stregen med nye forskningsresultaterNyheder

Henriette Elisabeth Autzen er ansat som postdoc ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, men er udstationeret ved University of California, San Francisco, hvor hun sammen med sine kollegaer har offentliggjort resultaterne i <em>Science</em>. Foto: University of California San Francisco.

15.12.2017 | Forskning

Forskere fik kamp til stregen med nye forskningsresultater

Som forsker ønsker man at komme først med sine resultater, der ofte er et produkt af mange menneskers arbejde igennem flere år. En dansk forsker fra Aarhus Universitet har sammen med sine amerikanske kollegaer netop offentliggjort nye resultater fra deres forskning – der potentielt kan afhjælpe hjertekarsygdomme – i det prestigefyldte tidsskift…

Bill Gates (på højre side af bordet, i midten) mødtes med forskerne for at høre om planerne for deres forskning. Lederen af projektet fra Aarhus Universitet, professor Jens Stougaard, ses på venstre side af bordet som nr. to fra venstre. Foto: ©Bill & Melinda Gates Foundation/Alain Brin.

11.12.2017 | Forskning

Bill Gates mødtes med forskere fra Aarhus Universitet

Bill Gates mødtes for nyligt med forskere fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet for at diskutere bæredygtig anvendelse af biologisk kvælstoffiksering som bælgplanter bruger til at udnytte luftens indhold af kvælstofgas som kvælstofkilde.

Suresh Rattan

30.11.2017 | Navne

Suresh Rattan er udnævnt til adjungeret professor i Polen

Suresh Rattan, ph.d. og dr.scient., er udnævnt til adjungeret professor på universitetet i Rzeszów i Polen.

Voksne fisk i zebrafiskefaciliteten på Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU. Foto: Lisbeth Heilesen.
Sammenligning af EKG optagelser fra menneske og fra to dage gamle zebrafisk. Zebrafiskens EKG udviser samme karakteristika som det humane EKG, og det er derfor muligt at måle QT-intervallet. Et normalt zebrafiske-EKG er vist med blåt, kort QT er vist med rødt. Figur: Vladimir Matchkov og Christian Aalkjær.

26.11.2017 | Forskning

Zebrafisk brugt til at identificere sygdomsmekanisme for hjertesygdom

Ved et større samarbejde mellem forskere fra bl.a. Institut for Klinisk Medicin, Institut for Biomedicin og Institut for Molekylærbiologi og Genetik er det lykkedes at identificere og karakterisere konsekvensen af en nyopdaget mutation, der er forbundet med hjertearytmi.

Arrangementer

man 18 dec
14:15-15:00 | iNANO AUD (1593-012), Gustav Wieds Vej 14
Inaugural Lecture: Duncan Sutherland
tir 19 dec
09:00-11:00 | Auditoriet, Aarhus Universitet Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Ph.d.-forsvar: Qianqian Zhang: Næste-generationssekventering for mere præcis kvægavl
Qianqian Zhang.
tir 19 dec
13:00-15:00 | Bygning 1421, Meeting Room 2, AU Konferencecenter, Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 4, Aarhus C
Ph.d.-forsvar: Estrella Elvira-Ramirez: Rollen af Lotus japonicus ætylenreceptorer under rodknold symbiose – identificering af nye symbiotiske regulatorer
Estrella Elvira-Ramirez
tir 16 jan
13:00-15:00 | Nobel Auditorium, Bygning 1482 – 105 i Nobelparken
Informationsmøde om Innovationsfondens opslag i 2018
På mødet kan du høre om fondens støtteordninger og få seneste nyt om fondens opslag i 2018. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter fra Innovationsfonden. Mødet foregår på engelsk. Tilmelding er ikke nødvendig. Kl. 13.00 – 14.00: Grand Solutions; kl. 14.15 – 15.00: øvri

Ph.d.-forsvar

Jeryl Cheng

18.01.2018 | Talentudvikling

Jeryl Cheng: Genkendelse af venner og fjender. Om LysM receptorlignende kinaser i bælgplanten Lotus japonicus

Ph.d forsvar, torsdag den 18. januar 2018. Jeryl Cheng.

Qianqian Zhang

19.12.2017 | Talentudvikling

Qianqian Zhang: Næste-generationssekventering for mere præcis kvægavl

Ph.d.-forsvar, tirsdag d. 19. december 2017, Qianqian Zhang.