Et lille protein med mange anvendelsesmulighederNyheder

Fra åbningsceremonien: (fv) Jens Peter Holst Lauritsen fra Novo Nordisk Fonden, Jørgen Kjems fra MBG og iNANO, Kurt V. Gothelf fra Kemi og iNANO og Ken Howard fra MBG og iNANO, og iNANOs centerleder, Trolle Linderoth. Foto: Roar Paaske.

21.03.2018 | Bevilling

Startskud for fremtidens multifunktionelle medicin

Potentialet er enormt for den forskning, som Center for Multifunctional Biomolecular Drug Design (CEMBID) på Aarhus Universitet nu tager fat på. Målet er at skabe en ny generation af lægemidler, som kan bruges til at diagnosticere og behandle kræft og åreforkalkning – som tilsammen udgør to tredjedele af dødsårsagerne globalt.

Venstre panel af figuren illustrerer strukturen af det nyudviklede nanobody (lilla) bundet til et C3 fragment kaldet C3b (grøn). Højre panel viser, at forskernes nanobody samt mutanter heraf er i stand til at hæmme kløvningen af C3 i 15% humant serum. Ydermere har forskerne udviklet en mutant af deres nanobody som fuldstændigt mister sin hæmmende effekt på kløvningen af C3 (den lilla kurve), og som derfor fungerer som negativ kontrol. Figur: Rasmus Kjeldsen Jensen og Janus Asbjørn Schatz-Jakobsen.

15.03.2018 | Forskning

Et lille protein med mange anvendelsesmuligheder

Forskere fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet har i samarbejde udviklet og beskrevet et lama-antistof, som potentielt kan have stor betydning for fremtidens diagnosticering og behandling af bl.a. nyresygdomme.

Svampesygdomme fører til store tab i både mark og lager, så det er vigtigt at finde effektive værktøjer til at bekæmpe dem. Foto: Aarhus Universitet

12.03.2018 | Forskning

Korn har et indbygget forsvar mod svampeangreb

Forskere ved Aarhus Universitet har identificeret et gen i hvede og byg, der kan beskytte kornet mod angreb af svampene Fusarium og Aspergillus.

En vulkansk "hot pool" med archaea i forskellige, orange farver voksende langs kanten. Henover billedet ses den tredimensionelle opbygning af anti-CRISPR-proteinet. Foto: Colourbox og Ditlev E. Brodersen

06.03.2018 | Forskning

Våbenkapløb i mikrobernes verden

Kogende mudderpøle på Island er hjemsted for en række simple, éncellede organismer, og nye forskningsresultater viser, at de også udgør en sand biologisk slagmark og fundament for et våbenkapløb af hidtil ukendt omfang. Den nye viden om kampen mellem levende organismer i de kogende sumpe giver os en langt bedre forståelse af, hvordan…

Arrangementer

tor 22 mar
13:00-15:00 | Meeting room 5, Department of Molecular Biology and Genetics, Gustav Wieds Vej 10 A-B
Kvalifikationseksamen: Hao Zhou: Characterization of IFNL4 Promoters From Different Species
fre 23 mar
12:30-14:30 | 3140-114, Department of Molecular Biology and Genetics, Gustav Wieds Vej 10
Kvalifikationseksamen: Maria Grymer Metz Mørch: Using C. Elegans to Identify Novel Probiotic Bacteria and Investigate Their Molecular Mechanisms
tor 05 apr
14:30-19:00 | Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Gustav Wieds Vej 10C, 8000 Aarhus C
Alumnedag

Ph.d.-forsvar

Larissa Zetouni

16.03.2018 | Talentudvikling

Larissa Zetouni: Vejen til en miljøvenlig husdyravl: strategier til reduktion af metanudledningen fra malkekvæg

Ph.d.-forsvar, fredag den 16. marts 2018. Larissa Zetouni

Jean-Baptiste Lopez
Rcc-inokulation af et bygblad. A) 12 dpi-symptomer på plantesygdommen RLS efter inokulation med Rcc. B) Konfokal observation af DK05-GFP ved 12 dpi på et Fairy tale-blad. Gengivet med tilladelse fra Stefano Visentin

12.03.2018 | Talentudvikling

Jean-Baptiste Lopez: Forståelse af nye plantesygdomme: effektorers rolle i samspillet mellem Ramularia collo-cygni og byg

Ph.d.-forsvar, mandag den 12. marts 2018. Jean-Baptiste Lopez