Om instituttet

Molekylærbiologi er studiet af molekylære processer og problemstillinger hos mennesker, dyr, planter og mikrober. Molekylærbiologi er en tværfaglig uddannelse som indeholder grundfag fra biologi, kemi, matematik og statistik.

Institut for Molekylærbiologi og Genetiks vigtigste opgaver er at give forskningsbaseret undervisning på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau, at udføre forskning på internationalt niveau, at udveksle viden med erhvervslivet samt at formidle forskningsresultaterne til den øvrige del af samfundet inden for molekylærbiologi og genetik. 
Se strategi og vision
.

Medarbejdere og studerende

  • 190 videnskabelige medarbejdere
  • 80 tekniske og administrative medarbejdere
  • 110 ph.d.-studerende
  • 215 kandidatstuderende
  • 443 bachelorstuderende (272 molekylærbiologi og 171 molekylær medicin)

Se en liste over instituttets medarbejdere, ph.d.-studerende og specialestuderende

Uddannelse

Instituttets medarbejdere deltager i undervisningen af studerende i biologi, medicinalkemi, molekylær medicin, molekylærbiologi og bioteknologi (civilingeniør).

Læs mere om uddannelserne

Forskning

Instituttets forskning er opdelt i fem hovedområder:

  • molekylær medicin
  • strukturel biologi
  • systembiologi
  • plantebiologi
  • kvantitativ genetik

Inden for disse fem hovedområder findes der 12 forskningsområder.

Læs mere om forskningen.

Instituttet er lokaliseret syv forskellige steder