Angela de Poli: Ét protein, mange ansigter: Karakterisering af tau-proteinoligomerer i Alzheimers sygdom og andre tauopatier

Ph.d.-forsvar, onsdag den 19. april 2017. Angela de Poli

19.04.2017 | Lisbeth Heilesen

Angela de Poli

Neurodegenerative lidelser som Alzheimers sygdom og progressiv supranukleær parese (PSP) er knyttet til en ophobning af aggregater af det såkaldte tau-protein. De små tau-oligomerer, som viser sig i disse sygdommes tidlige stadier, menes at spille den primære cytotoksiske rolle i hjernen, og de er derfor egnede som mål for udviklingen af behandlinger til at forhale eller måske ligefrem vende sygdommens udvikling. På grund af oligomerernes forskelligartede og flygtige karakter er det imidlertid noget af en udfordring at studere dem.

I løbet af sine ph.d.-studier har Angela de Poli fremstillet in vitro præparater af homogene tau-oligomerer og gennemført omfattende undersøgelser af deres fysisk-kemiske egenskaber ved hjælp af forskellige biokemiske og biofysiske teknikker. Hun har derefter testet aggregaterne i forskellige cellekulturer og undersøgt deres evne til at fungere som “sædekorn” med evne til at sprede sygdommen.

De nye resultater fra denne forskning øger den bestående viden om tau-oligomerernes egenskaber og deres patologiske rolle i den neurodegenerative proces. Håbet er, at oligomererne, som er fundet ved denne forskning, kan tjene som biomarkører i udviklingen af effektive behandlinger til at helbrede forskellige neurodegenerative lidelser.

Angela de Poli har gennemført en del af sine phd-studier hos Crossbeta Biosciences, Utrecht, Holland. Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 19. april 2017 kl. 13.15
Sted: Bygning 1531, lokale 113, Auditorium D1, Institut for Matematik, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 116, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel:
 Before becoming tangles: characteristics of tau oligomers
Kontaktinfo: 
Angela de Poli, e-mail: angela.depoli@inano.au.dk , tlf.: 2196 3199 
Bedømmelsesudvalg:

Professor Ludmilla Morozova-Roche, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Umeå University, Sverige
Professor Niels H. H. Heegaard, Head of the Department of Autoimmunology & Biomarkers, Statens Serum Institut, København; Department of Clinical Biochemistry; Clinical Institute, Odense University Hospital, Syddansk Universitet
Lektor Ken Howard (formand), iNANO, Aarhus Universitet 
Hovedvejleder:
Professor Daniel Otzen, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Dr Armand W. J. W. Tepper, Crossbeta Biosciences, Utrecht, Holland
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C

Talentudvikling