Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Institutledelsen

Institutledelsen ved Molekylærbiologi og Genetik består af:

  • institutlederen
  • sekretariatslederen
  • sektionskoordinatorerne
  • formanden for forskningsudvalget

Referater fra møder i institutledelsen


Sekretariatsleder

Sektionskoordinatorer

Molekylær intervention

Genomstabilitet og -teknologi

Plantemolekylærbiologi

Molekylær genetik og systembiologi

Genekspression & Genmedicin

Molekylær celle- og udviklingsbiologi

Proteinforskning

Molekylær ernæring

Formand for forskningsudvalget

Associerede medlemmer af institutledelsen

Formændene for instituttets udvalg er associerede medlemmer af institutledelsen, og de indkaldes ad hoc til møder ved relevante emner.

Dog er formanden for forskningsudvalget medlem af ledelsen.