Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Cemre Manav: At leve eller ikke at leve: Bakterielle overlevelsesmekanismer

Ph.d.-forsvar, fredag den 5. oktober 2018. M. Cemre Manav.

05.10.2018 | Lisbeth Heilesen

Cemre Manav

Under sit ph.d.-studie har M. Cemre Manav arbejdet med bakteriel persistens og antibiotikaresistens. Overforbrug eller forkert brug af antibiotika kan føre til antibiotikaresistente bakterier, hvilket gør at antibiotikabehandlingerne fejler og ikke kan få bugt med infektionen. Fx er methicillin-resistente bakterier skyld i postoperative sårinfektioner på sygehuse.

Hver gang en patient tager antibiotika, sætter det gang i en række stress-responser i bakteriecellerne. Så længe antibiotikabehandlingen er i gang, vil den sensitive population af bakteriecellerne dø, men de resistente celler vil overleve og skjule sig, indtil antibiotikabehandlingen er ovre, og stressbetingelserne er væk. Når betingelserne igen er normale, slår de overlevende bakterier igen om til normal vækst, og infektionen vil blusse op igen. I sit ph.d. studie har Cemre undersøgt, hvordan bakteriecellerne aktiverer disse stressresponser, som hjælper dem med at overleve, samt hvordan de skifter tilbage til normal vækst, når stressbetingelserne igen er væk. Hun har brugt teknikker som røntgenkrystallografi og elektronmikroskopi til at studere de enzymer, der er involverede i disse stressresponser på et molekylært niveau.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag d. 5 Oktober 2018 kl. 13.15
Sted: Bygning 1593, lokale 012, iNANO Auditorium, iNANO House, Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Strukturelle og Funktionelle Studier af Bakteriel Stressresponsmekanismer
Kontaktinfo: M. Cemre Manav, e-mail: cemremnv@mbg.au.dk, tel.: +45 6143 7495
Bedømmelsesudvalg:
Chargé de Cours définitif Abel Garcia-Pino, Institut de biologie et de médecine moléculaires (IBMM), Université Libre de Bruxelles, Belgium
Professor Michael Gajhede, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet, Danmark
Lektor Charlotte Rohde Knudsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (chair)
Hovedvejleder:
Lektor Ditlev Egeskov Brodersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling