Ditte Høyer Engholm: Opmærksom på detaljer – videnskabelig visualisering af bakterien Streptococcus pneumoniae

Ph.d. forsvar, tirsdag den 11. april 2017. Ditte Høyer Engholm.

11.04.2017 | Lisbeth Heilesen

Ditte Høyer Engholm

Digital illustration af en hel pneumokok celle. Alle komponenter i bakterien er vist i same skala. I den central del af celle er DNAet vist i lilla omgivet af cytoplasmiske proteiner i brune nuancer. Cellememebranen er gul og er omgivet af cellevæggen, som er den lysegrønne gritterstruktur. Yderst ses sukkerkapslen, der beskytter bakterien mod værtens immunforsvar.

Akvarelmaleri af celledeling i pneumokokken. Maleriet viser det indviklede netværk af proteiner som er ansvarlige for celledeling. Den grønne cellevæg er på ydersiden af bakterien og de brune proteiner inde i cellen.

I løbet af sit ph.d.-studium har Ditte Høyer Engholm benyttet tilgængelige videnskabelige data til at visualisere bakterien Streptococcus pneumoniae, også kendt som pneumokokken. Hos den menneskelige vært er pneumokokken en almindelig patogen og til trods for simple og effektive behandlings- og forebyggelsesmetoder er den en trussel mod verdenssundheden og dræber næsten en million børn under fem år hvert år. Ditte Høyer Engholms visualisering af pneumokokken eksemplificerer hvordan videnskabelig viden kan bruges til at skabe detaljerede malerier og digitale illustrationer, der fungerer som et visuelt overblik af den nutidige videnskabelige viden.

Intentionen med denne nye visualisering er at øge opmærksomheden, tilskynde diskussioner, og stimulere dannelse af nye forskningshypoteser.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 11. april 2017, kl. 14.00
Sted:
Bygning 1593, lokale 012, Auditoriet, iNANO-huset, Gustav Wieds Vej 14, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel:
Visualizing the human pathogen Streptococcus pneumoniae
Kontakt info:
Ditte Høyer Engholm, e-mail: dhe@mbg.au.dk, tlf.: +45 6010 0958
Bedømmelsesudvalg:

Professor Sven Hammerschmidt, Department Genetics of Microorganisms, Universität Greifswald, Tyskland
Foredragsholder og CEO for Digizymes Gaël McGill, Department of Biological Chemistry and Molecular Pharmacology, Harvard Medical School, and Digizyme Inc
Lektor Charlotte R. Knudsen (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Ebbe Slot Andersen, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Lektor Rikke Schmidt Kjærgaard, Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet
Lektor Ernst-Martin Füchtbauer, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sprog:
Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling