Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gareth Difford: Måling af methanemission for at opdrætte til mere klimavenlige og rentable malkekøer

Ph.d.-forsvar: fredag den 28. september 2018. Gareth Difford.

28.09.2018 | Lisbeth Heilesen

Gareth Difford

I løbet af sine studier har Gareth Frank Difford forsket I de genetiske mekanismer for at fremavle mere effektive og klimavenlige køer. Han har blandt andet videreudviklet og valideret “sniffer” metoden til måling af køers metan udledning som kan anvendes til at skaffe malinger fra tusindvis af køer på kommercielle gårde med malkerobotter. Han har vist at det er muligt at selektere køer som udleder mindre metan og dermed er mere klimavenlige. Han har udforsket praktisk mulige måder til at genfinde køer som æder mindre og producerer samme mængde mælk og han har vist at man kan selektere disse køer til at producere næste generations afkom. Han har ligeledes fundet ud af at avl efter mere effektive køer også vil lede til mere klimavenlige køer. Ved at integrere genetik og mikrobiologi har Gareth Frank Difford vist at sammensætningen af mikroorganismer I vommen på koen som nedbryder foderet og producerer metan også er arvbare og at det derfor er muligt I fremtiden at nedbringe disse mikrober gennem selektion. Han har udviklet en metode til at kvantificere hvor meget af variationen I en kos præstation der hænger sammen med vommens mikrobielle sammensætning og kaldet denne variation for “mikrobialitet” analogt med arvbarhed som kaldes heritabilitet. Ved at estimere mikrobialiteten og heritabiliteten af en kos præstation er det muligt at arbejde strategisk frem mod nye forskningsområder vedrørende avl og ændringer i vommens mikrobielle sammensætning med henblik på at ændre køers præstation

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet samt Wageningen University & Research, Wageningen, Holland.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tidspunkt: Fredag den 28. september 2018 kl 12.00

Sted: Auditoriet, Aarhus Universitet Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Afhandlingens titel: Genetic control of Methane Emission, Feed Efficiency and Metagenomics in Dairy Cattle

Kontakt information: Gareth Frank Difford, e-mail: gareth.difford@mbg.au.dk  tlf.: +45 87 15 79 71

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Just Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark
  • Professor Peter W. G. Groot Koerkamp, Wageningen University & Research, Holand
  • Lektor Erin E. Connor, United States Department of Agriculture, USA
  • Professor Lene Lange, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark

Hovedvejledere:

  • Seniorforsker Peter Løvendahl, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Tjele, Danmark
  • Professor H. Bovenhuis, Personal chair at Animal Breeding and Genomics, Wageningen University & Research, Holand

Medvejledere:

  • Forsker J. Lassen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Tjele, Danmark
  • Senior forsker Y. de Haas, Animal Breeding and Genomics, Wageningen University & Research

Sprog: Forsvaret vil blive afholdt på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen er tilgængelig ved Graduate School of Science and Technology/GSST,

Ny Munkegade 120, building 1520, rooms 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling