Steffen Lynge Sparvath: RNA-origami - konstruktion af nanoapparater til in vivo-anvendelser

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 16. maj 2017. Steffen Lynge Sparvath.

16.05.2017 | Lisbeth Heilesen

Steffen Lynge Sparvath

Illustration af en rationelt designet 3D RNA-nanostruktur under cotranscriptional foldning: Domænerne i den enkeltstrengede RNA-origaminanostruktur (regnbuefarver) folder sekventielt, når nyligt syntetiseret RNA dukker frem fra transskriptionsboblen inde i T7-RNA-polymerasen (gennemsigtig grå overflade). I illustrationen bevæger T7-RNA-polymerasen sig mod venstre langs DNA’et (lyseblå) og 3’-enden af RNA’et baseparrer med templatestrengen inde i transskriptionsboblen.

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Steffen Sparvath forsket i potentielle anvendelser af RNA-origaminanostrukturer, som nanomedicin eller biosensorer. Med RNA-origamimetoden kan man rationelt designe RNA-nanostrukturer, som kan bruges til at udvikle strukturelle platforme og dynamiske anordninger til både in vitro- og in vivo-anvendelser. Steffen Sparvath studerede forskellige RNA-designteknikker, og hans afhandling beskriver de nyeste fremskridt inden for strukturel RNA-nanoteknologi og udvikling af funktionelle RNA-baserede enheder.

De nye forskningsresultater bidrager til en dybere forståelse af, hvordan RNA kan anvendes som byggemateriale til at skabe komplekse RNA-baserede nano-enheder til in vivo-anvendelser.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 14.15
Sted: Bygning 1593, lokale 012, Auditoriet, iNANO-huset, Gustav Wieds Vej 14, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: RNA Origami - Developing Cotranscriptionally Folded RNA Nanostructures for in vivo Applications
Kontaktinfo: Steffen Lynge Sparvath, e-mail: sparvath@inano.au.dk, tlf.: 2168 8818
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Arkadiusz Chworos, Centre of Molecular and Macromolecular Studies, Polish Academy of Sciences, Department of Bioorganic Chemistry, Lodz, Polen
Lektor Jeppe Vinther, Department of Biology, Københavns Universitet
Seniorforsker Morten Foss (formand), iNANO, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:

Lektor Ebbe Sloth Andersen, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Jørgen Kjems, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

Talentudvikling