Studieretningsprojekt for 3.g'ere

Praktisk information til lærere og elever

Studieretningsprojekter for 3.G'ere

Institut for Molekylærbiologi og Genetik tilbyder faglig hjælp til studieretningsprojekter (SRP) (og andre større opgaver/projekter) i 3.g på stx og htx inden for biologi, bioteknologi, kemi, fysik, matematik og idræt på fire forskellige lokaliteter i Danmark (Aarhus, Foulum og Flakkebjerg). I visse tilfælde kan engelsk muligvis indgå som et af de to fag i studieretningsprojektet.

Fagbistanden omfatter normalt et ophold i forskerens laboratorium på universitetet i 2-3 dage for at udføre et mindre forsøg samt hjælp med udvælgelse af relevant litteratur.

Hvordan får eleven en aftale om hjælp til SRP?

 1. Eleven udvælger sammen med gymnasielæreren et af projekterne nedenfor og kontakter den person via e-mail (tryk på linket på personen, så du kan se e-mail adressen), som er ansvarlig for dette for at høre om muligheden for at få hjælp til studieretningsprojektet.
  I e-mailen oplyses: navn, email, gymnasium for både eleven og elevens gymnasielærer samt emne for projektet. Der anvendes ikke noget ansøgningsskema.
 2. Når der er opnået en aftale om hjælp til SRP skal gymnasielæreren godkende det valgte projekt.
 3. Når aftalen er på plads, aftaler elev og vejleder, hvor og hvornår laboratoriearbejdet skal udføres.

Rollefordeling

 • Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.
 • Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes til rimelige priser i universitetets kantiner.
 • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb.
 • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.

Ventelister

Det er desværre ikke muligt at komme på venteliste til de projekter, hvor der er lukket for tilmelding.

Emner til studieretningsprojekt for 3. g'ere - Aarhus

Aarhus

 1. Oprensning af enzymet xanthinoxidase (bioteknologi, biologi og kemi). Vejleder Jan Trige Rasmussen.
 2. Rundorme og genetiske teknikker (bioteknologi, biologi og kemi). Vejleder Anders Olsen .
 3. Diagnostik ved hjælp af ELISA (bioteknologi, biologi og kemi). Vejleder Claus Oxvig.
 4. Hvordan kan virus forårsage mutationer? (bioteknologi, biologi og kemi). Vejleder Finn Skou Pedersen. NB! Kun i uge 46 og 47.
 5. Humane cellers UV-sensitivitet (bioteknologi, biologi og kemi). Emneord: DNA reparation og hudkræft. Indhold: Analyse af DNA-reparationsproteiner i UV-sensitive humane cellelinjer ved lysatfremstilling og Western Blotting. Lukket for tilmelding.
 6. Genterapi og Etik (Bioteknologi, biologi, dansk, historie, samfundsfag). Lukket for tilmelding.
 7. Transport over cellemembraner som mål for nye lægemidler (Bioteknologi, kemi, biologi). Poul Nissen ved Christine J.F. Nielsen.
 8. Symbiose mellem planter og bakterier visualiseret ved brug af mikroskop (Bioteknologi, biologi, fysik). Jens Stougaard ved Marcin Nadzieja.

Emner til studieretningsprojekt for 3. g'ere - Foulum

Foulum - Blichers Allé 20, 8830 Tjele

 1. Kloning af et gen, der er involveret i arvelig Parkinson’s sygdom (bioteknologi og biologi). Vejleder Knud Larsen 
 2. Epigenetik. A-til-I RNA editiering i et udvalgt grisegen (bioteknologi og biologi). Vejleder Knud Larsen 

Emner til studieretningsprojekt for 3. g'ere - Flakkebjerg

Flakkebjerg - Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

 1. Climate changes and cereal storage proteins (in English). Vejleder Eva Vincze 
 2. Verdens ressourcer af mineralsk fosfor er under stærkt pres: Hvordan kan plantefrøets fosfor afhjælpe dette? (bioteknologi, biologi og kemi) Vejleder Henrik Brinch Pedersen
 3. Gensplejsning af planter. Vejleder Inger Bæksted Holme
 4. Find dit favoritgen og hvordan kloner vi gener (bioteknologi og biologi). Vejleder Søren Borg
 5. Hvordan aktiveres planters gener under stress? (bioteknologi, biologi og kemi). Vejleder Per Gregersen

Henvendelse om projektindhold, tidspunkt og indgåelse af aftaler sker direkte til kontaktpersonen på de pågældende projekter.