Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studieretningsprojekt for 3.g'ere

Praktisk information til lærere og elever

Studieretningsprojekter for 3.G'ere

Institut for Molekylærbiologi og Genetik tilbyder faglig hjælp til studieretningsprojekter (SRP) (og andre større opgaver/projekter) i 3.g på stx og htx inden for biologi, bioteknologi, kemi, fysik, matematik og idræt på fire forskellige lokaliteter i Danmark (Aarhus, Foulum og Flakkebjerg). I visse tilfælde kan engelsk muligvis indgå som et af de to fag i studieretningsprojektet.

Fagbistanden omfatter normalt et ophold i forskerens laboratorium på universitetet i 1-2 dage for at udføre et mindre forsøg samt hjælp med udvælgelse af relevant litteratur.

Hvordan får eleven en aftale om hjælp til SRP?

 1. Eleven udvælger sammen med gymnasielæreren et af projekterne nedenfor og kontakter den person via e-mail (tryk på linket på personen, så du kan se e-mail adressen), som er ansvarlig for dette for at høre om muligheden for at få hjælp til studieretningsprojektet.
  I e-mailen oplyses: navn, email, gymnasium for både eleven og elevens gymnasielærer samt emne for projektet. Der anvendes ikke noget ansøgningsskema.
 2. Når der er opnået en aftale om hjælp til SRP skal gymnasielæreren godkende det valgte projekt.
 3. Når aftalen er på plads, aftaler elev og vejleder, hvor og hvornår laboratoriearbejdet skal udføres.

Rollefordeling

 • Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.
 • Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes til rimelige priser i universitetets kantiner.
 • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forbindelse med det udbudte forløb, men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven er i laboratoriet.    
 • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.

Emner til studieretningsprojekt - Aarhus

Aarhus

 1. Oprensning af enzymet xanthinoxidase. Proteinoprensning og enzymlære Indhold: Fraktionering af mælk, anvendelse af saltfældning, kromatografi og analyse vha. elektroforese og enzymkinetik (bioteknologi, biologi og kemi). Vejleder Jan Trige Rasmussen.
 2. Symbiose mellem planter og bakterier visualiseret ved brug af mikroskop (in English) (Bioteknologi, biologi, fysik). Mikroskopi, symbiose, kvælstoffiksering. Indhold: Deltagerne vil lære om vigtigheden af kvælstoffiksering i naturen, grundlæggende på in vitro kulturer af planter og bakterier og brug af fluorescerende mikroskoper. Forsøget vil præsentere interaktion mellem kvælstoffastgørende bakterier med bælgplanter. Jens Stougaard ved Marcin Nadzieja.
 3. Udvikling af virusvektorer til genterapi. Emneord: Genterapi og virus-værts interaktioner. Indhold:  Arbejde med levende celler, produktion af virus-lignende partikler samt vektor overførsel (Bioteknologi, biologi og kemi). DER ER IKKE FLERE PLADSER TIL DETTE EMNE.  
 4. Genterapi og etik (Biologi, bioteknologi, dansk, historie, samfundsfag). DER ER IKKE FLERE PLADSER TIL DETTE EMNE.

Emner til studieretningsprojekt - Foulum

Foulum - Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Epigenetik; A-til-I RNA editering i et udvalgt grisegen. Emneord: Epigenetik, RNA editering, psykiatriske sygdomme. Indhold: Analyse af A-til-I RNA editering i forskellige grisevæv: Reverse transkriptase PCR, sekventering af PCR produkter, analysering af sekvenser (Bioteknologi, biologi). Vejleder Knud Larsen.

Emner til studieretningsprojekt - Flakkebjerg

Flakkebjerg - Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

 1. Verdens ressourcer af mineralsk fosfor er under stærkt pres: Hvordan kan plantefrøets fosfor afhjælpe dette? (bioteknologi, biologi og kemi) Vejleder Henrik Brinch Pedersen
 2. Gensplejsning af planter.  Emneord: Hvede transformation, E. coli transformation. Indhold: Transient transformation af hvedeembryoer ved hjælp af genkanon; Transformation af E. coli bakterier med GFP og antibiotika resistensgener. Vejleder Inger Bæksted Holme
 3. Kloning af sygdomsresistens gener i byg. Emneord: Byg, Meldug, Sygdomsresistens. Indhold: Kloning af gener, oprensning af DNA, restriktionsanalyse, ekspressionsanalyse ved kvantitativ PCR. (Bioteknologi, biologi, kemi). Vejleder: Per Gregersen og Søren Borg.

Henvendelse

Henvendelse om projektindhold, tidspunkt og indgåelse af aftaler sker direkte til vejlederen på det pågældende projekt (se under Emner til Studieretningsprojekt) efter tirsdag d. 11. september 2018 kl. 12.00, hvor tilmeldingen åbner.