Ph.d.

Ph.d.-studiet

  • Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Ph.d. studiet

Har du lyst og talent for forskning er der mulighed for at fortsætte studierne og opnå en ph.d.-grad. Med 130 ph.d.-studerende fra det meste af verden, er Institut for Molekylærbiologi og Genetik et aktivt og inspirerende miljø for unge forskere.


Institut for Molekylærbiologi og Genetik er med ca. 110 ph.d.-studerende (heraf knap halvdelen fra udlandet) et aktivt og inspirerende miljø for unge forskere.

Instituttet har et specielt seminarprogram - Kjeldgaard Lectures in Molecular Biology - der er oprettet med henblik på at give de studerende indblik i mange forskellige forskningsområder inden for instituttets kerneområder. Anerkendte forskere fra hele verden bliver inviteret af instituttet til at holde disse foredrag. Foredragene bliver efterfulgt at en speciel ph.d.-session, hvor de studerende får mulighed for at møde foredragsholderen helt uformelt og måske få inspiration eller kontakt til videre postdoc-studier i udlandet.

For at give medarbejdere og studerende inspiration til samarbejde med erhvervslivet eller oprette eget firma har instituttet oprettet et specielt program - Brian Clark Biotech Lectures - hvor forskere med tilknytning til erhvervslivet bliver inviteret for at fortælle om deres erfaringer. Der er også mulighed for at tage en såkaldt Erhvervs-PhD, hvor forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem en privat virksomhed, en den studerende og universitetet.

Da de fleste af instituttets forskere har udenlandske samarbejdspartnere er der gode muligheder for at arbejde sammen med udenlandske forskere og måske blive udstationeret i et udenlandsk laboratorium under ph.d.-studiet. Disse kontakter danner ofte basis for efterfølgende postdoc-studier i udlandet.


Ph.d.-forskningsprogram ved instituttet

Institut for Molekylærbiologi og Genetik kan tilbyde forskningsemner for en ph.d.-grad inden for følgende hovedområder:

  • molekylær medicin
  • strukturel biologi
  • systembiologi
  • plantebiologi
  • kvantitativ genetik

Ph.d.-forsvar ved instituttet

Ved afslutningen af ph.d.-studiet fremsender den studerende en ph.d.-afhandling. Den forskning, der er beskrevet heri, skal præsenteres og forsvares ved et ph.d.-forsvar med ekstern censur.

Ph.d.-afhandlinger fra instituttet

Liste med titler på afhandlingerne.

Graduate School of Science and Technology (GSST)

GSST er ph.d.-skolen for alle ph.d.-studerende ved Science and Technology (ST).

Talentudvikling ved Aarhus Universitet

Generel oversigt over talentudviklingen ved AU, inkl. ph.d.-stipendier, ph.d.-handlingsplan, ph.d.-kurser, nyheder for ph.d.-studerende mv.

PhD Huset ved Aarhus Universitet

Med PhD Huset håber Aarhus Universitet for at skabe et dynamisk fagligt og socialt miljø for universitetets unge forskertalenter.


Internationalt Center

Det Internationale Center er centrum for alle internationale aktiviteter på Aarhus Universitet.

Dittes ph.d.-projekt sammensmelter kunst og naturvidenskab

Akvarelfarver, pensler og malerlærred, sort tus og hvidt papir samt masser af ord i naturvidenskabelige tekster fylder dagen for ph.d.-studerende Ditte Høyer Engholm.

Hun er molekylærbiolog ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik og tilknyttet Visualiseringslaboratoriet. Hendes forskningsprojekt kombinerer kunst og naturvidenskab, idet hun med hjælp af malerier skal forklare kompliceret viden omkring pneumokokker, bakterien som oftest giver lungebetændelse.

Læs mere om Dittes projekt.

Internationalisering så det batter

Aarhus Universitet opfordrer forskere og studerende til at have fokus på internationalt samarbejde. Dette opfylder Institut for Molekylærbiologi og Genetik til fulde, da ca. 140 af instituttets godt 400 medarbejdere og ph.d.-studerende kommer fra udlandet fra det meste af verden.   Læs mere.

Succesfuld rekruttering af topmotiverede udenlandske ph.d.-studerende

Ved  Institut for Molekylær Biologi og Genetik har vi stor succes med at rekruttere talentfulde, udenlandske ph.d.-studerende. Disse bidrager med stor viden, nye ideer og metoder, spændende fremmedartet kultur og frem for alt en smittende motivation.

Læs mere.