Aarhus Universitets segl

Forskning

Forskningen på Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) ved Aarhus Universitet spænder fra grundforskning til anvendt forskning inden for molekylærbiologi. Instituttet er organiseret i seks forskningsområder (plantemolekylærbiologi, bioinformatik, neurobiologi, RNA-biologi og -innovation, proteinvidenskab samt cellulær sundhed, intervention og ernæring), flere tværfaglige centre samt centres of excellence.

Forskere fra MBG er eller har været ledere eller partnere i syv centres of excellence finansieret af store danske fonde, og instituttet er desuden vært for DANDRITE, den danske node for EMBL’s partnership med de nordiske lande (senest udvidet med en bevilling på 75 millioner kr. fra Lundbeckfonden). Instituttet udfører forskning på højeste internationale niveau, hvilket fremgår af antallet af eksterne bevillinger til MBG's forskere samt de 177 peer reviewed forskningsartikler udgivet i 2021. MBG har de seneste to år modtaget 350 millioner kr. i ekstern finansiering, inklusive 15 DFF-bevillinger, tre EU-netværksbevillinger, to ERC-bevillinger, tre karrierestipendier til nye gruppeledere. Instituttet sikrer løbende international rekruttering gennem et årligt talentudviklingsprogram (Young Investigator Program).

Forskningen finder i vid udstrækning sted i samarbejde med forskere fra andre laboratorier både i indland og udland og ofte i samspil med forskere fra andre forskningsområder. Flere af instituttets forskere har desuden et samarbejde med erhvervslivet.

Instituttet tilstræber at sikre, at ny viden genereret af instituttets forskere kommunikeres til en bredere kreds i samfundet og så vidt muligt fører til udvikling af nye produkter og teknologier. Dette afspejles blandt andet i samarbejde med virksomheder, patenter, iværksætteri, erhvervsPhD'er, samarbejde med gymnasieelever samt formidling af viden til offentligheden.