Aarhus Universitets segl

Forskning

Forskningen på Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) ved Aarhus Universitet spænder fra grundforskning til anvendt forskning inden for molekylærbiologi. Instituttet er organiseret i fem forskningsområder (plantemolekylærbiologi, neurobiologi, RNA-biologi og -innovation, proteinvidenskab samt cellulær sundhed, intervention og ernæring), flere tværfaglige centre samt centres of excellence.

Forskningen finder i vid udstrækning sted i samarbejde med forskere fra andre laboratorier både i indland og udland og ofte i samspil med forskere fra andre forskningsområder. Flere af instituttets forskere har desuden et samarbejde med erhvervslivet.

Instituttet tilstræber at sikre, at ny viden genereret af instituttets forskere kommunikeres til en bredere kreds i samfundet og så vidt muligt fører til udvikling af nye produkter og teknologier. Dette afspejles blandt andet i samarbejde med virksomheder, patenter, iværksætteri, erhvervsPhD'er, samarbejde med gymnasieelever samt formidling af viden til offentligheden.