Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Historie

Instituttet blev etableret den 5. juni 1968 under navnet Institut for Molekylær Biologi. Instituttet har ændret navn flere gange (Institut for Molekylærbiologi og Plantefysiologi; Institut for Molekylær og Strukturel Biologi; Molekylærbiologisk Institut) i forbindelse med fusioner med andre afdelinger.

Første juli 2011 blev instituttet til Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) ved samling af det daværende Molekylærbiologisk Institut (fraregnet de faglige grupperinger inden for Lipid Biokemi og Engineering) og de faglige grupperinger Molekylær Genetik og Bioteknologi, Molekylær Genetik og Systembiologi, Kvantitativ Genetik samt Statistik fra det daværende Institut for Genetik og Bioteknologi (DJF) lokaliseret i Foulum (ved Viborg) og Flakkebjerg (ved Slagelse).

Instituttets aktiviteter har i dag til huse seks forskellige steder (Forskningscenter Foulum, Forskningscenter Flakkebjerg og i fem forskellige bygninger i Aarhus - i Biokæden og på Biomedicin i universitetsparken, i Forskerparken på Gustav Wieds Vej 10 og i iNANO-huset på Gustav Wieds Vej 14), men i 2022 samles hele instituttet (undtagen grupperne i Flakkebjerg og iNANO) i et fælles bygningskompleks på Kommunehospitalet, da alle hospitalets aktiviteter er flyttet til Skejby.Læs specialet: "Den tidlige molekylærbiologis udvikling og institutionalisering i Danmark", hvor tilblivelsen af molekylærbiologi beskrives.

Medarbejdere og studerende - 1976