Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Avlsarbejdet på regnbueørreder målrettes forskellige produktionsmiljøer i verden

Ved hjælp af genomisk selektion vil danske forskere målrette avlsarbejdet mod regnbueørreder tilpasset forskellige produktionsmiljøer verden over. Dette vil kunne bane vejen for en endnu større eksport af æg fra regnbueørreder.

Danske forskere målretter nu avlsarbejdet mod regnbueørreder tilpasset forskellige produktionsmiljøer verden over ved hjælp af genomisk selektion. Foto: Kristian Meier.

Lande over hele verden nyder godt af danske avlsdambrugers ekspertise inden for avl af regnbueørreder af høj kvalitet. Af hensyn til spredning af sygdomme er danske avlsdambrug lukkede avlsbesætninger. Det er med til at sikre en høj veterinær sikkerhed men sætter samtidig en begrænsning for avlsarbejdet, idet man ikke må overføre fisk mellem produktions- og avlsdambrug og derfor ikke kan teste avlsfiskene i produktionsmiljøerne.

Forskere fra Aarhus Universitet og AquaSearch farm ApS vil nu udvikle et avlsværktøj, som gør det muligt at udvælge de bedste fisk til avl, samtidigt med at man bibeholder den høje veterinære sikkerhed. Ideen er at udvikle et genomisk avlsværktøj, som giver avlerne mulighed for at finde de avlsfisk, der har de bedste produktionsegenskaber uden først at teste dem i produktionsmiljøet.

DNA prøver skal identificere optimale egenskaber

I stedet skal en DNA prøve kunne afsløre hvilke avlsfisk der vil have optimale egenskaber i et givent produktionsmiljø. Disse fisk vil blive brugt i avlen til at udvikle produktionsfisk, der er tilpasset de anderledes miljøforhold, der findes i forskellige lande i verden såsom Chile og Peru. Her er en række miljøparametre anderledes, eksempelvis sker opdræt i saltvand og ikke ferskvand som i Danmark.

Ved at opsætte referencebestande hos udenlandske producenter vil AquaSearch farm Aps og Aarhus Universitet forsøge at sammenholde produktionsegenskaber hos ørreder i produktions- og avlsmiljø på tværs af landegrænser ved hjælp af DNA markører. På den måde håber man at kunne udvælge de bedst egnede æg til den enkelte producent.

Med genomisk selektion vil forskerne tage vævsprøver på fiskene i forskellige lande verden over og bestemme sammenhængen mellem deres produktionsegenskaber og deres DNA.

Kristian Meier fra AquaSearch farm ApS udtaler: ”Når vi kender koblingen mellem DNA og egenskaber, kan vi udvikle en model, som gør det muligt for os at udpege avlsfisk herhjemme med de DNA-profiler, der passer bedst til det enkelte miljø.

Udviklingen af avlsværktøjet til regnbueørredavlerne sker i et samarbejde mellem Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG), Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet og firmaet AquaSearch farm ApS, og medfinansieres af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) med en bevilling på 6,4 mio. kr. over en fireårig periode.


Mere information

Torben Nielsen
AquaSearch ova ApS
20 30 50 32 – Torben@aquasearch.dk

Centerleder Mogens Sandø Lund
Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG)
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
2075 1222 - mogens.lund@mbg.au.dk