Aarhus Universitets segl

Nuværende studerende

Studenterforening ved MBG

Molekylærbiologisk Cellskab

Bestyrelsen MBC <bestyrelsen.mbc@gmail.com>

Fredagsbar for studerende ved MBG

Fredagsbaren på MBG hedder CRISBaR

https://www.facebook.com/CRISBaR.mbg/

Stipendier til støtte til molekylærbiologi- og molekylærmedicinstuderende ved AU

Ranganatha Rajagopal, der er tidligere ansat ved Institut for Plantefysiologi, en del af det nuværende Institut for Molekylærbiologi og Genetik, har doneret et beløb til instituttet for at hædre tidligere professor ved instituttet, Poul Larsen, der var hans vejleder ved Bergens Universitet.

Donationen skal støtte molekylærbiologi- og molekylærmedicinstuderende med anden etnisk baggrund end dansk, samt støtte udvekslingen af udenlandske bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende på Aarhus Universitet. Stipendier kan i særlige tilfælde gives til økonomisk udfordrede, udenlandske PhD-studerende. Konkret kan fagligt engagerede studerende på bachelor- eller kandidatniveau søge om stipendier på op til 32.000 kr. Ansøgningen bør indeholde en begrundelse for støttebehov, en beskrivelse af faglige interesser og karriereplaner samt en karakterudskrift. Der er ikke behov for vejlederkontakt eller støttebrev. Bemærk at stipendiet er skattepligtigt, og indberettes af AU som B-indkomst ved udbetaling.

Link til ansøgningsformular for studerende

Desuden giver donationen mulighed for følgende:

  1. Støtte til studerende på bachelor- eller kandidatniveau fra et udenlandsk universitet. Vejledere kan søge om op til 20.000 kr. i støtte til forskningsophold på 1-3 måneder ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik for udenlandske studerende, f.eks. hen over sommerferien eller som forlængelse af et ERASMUS-ophold. Bevillingen kan kun benyttes til specificerede og velargumenterede rejse- og opholdsudgifter. Den studerende må ikke være indskrevet på AU på ansøgningstidspunktet. skal være gruppeleder ved MBG og vedlægger støttebrev.
     
  2. Støtte til videnskabelige summer schools ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik. Gruppeledere kan søge om op til 50.000 kr. til dækning af specificerede og velargumenterede rejse- og opholdsudgifter for udenlandske bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende fra lande, hvor deltagelse ville være vanskeligt uden økonomiske støtte. Ansøger skal være gruppeleder ved MBG og vedlægger støttebrev.

Link til ansøgningsformular for gruppeledere

Der er årlige ansøgningsfrister 1/2, 1/5, 1/8 og 1/11. Bemærk at støtte til studerende på summer schools skal søges til deadline den 1/5. Svar kan forventes indenfor en måned. Der uddeles op til 15 bevillinger per år.

Til at administrere bevillingen har instituttet nedsat et udvalg bestående af Ditlev Brodersen, Charlotte Rohde Knudsen, Claus Oxvig, Simona Radutoiu og Knud Larsen.

Ansøgning om modtagelse af udenlandske studerende skal indeholde følgende information:

Navn på studerende
Vejleder/gruppe ved MBG
Uddannelse + sted + land
Grader + forventede grader
Samlet ophold i Danmark + projektperiode (start/slut)
1/2 side projektbeskrivelse
Specificerede udgifter
Støttebrev fra vejleder

Ansøgning om støtte til summer schools skal indeholde følgende information:

Navn på ansøger
Emne og omfang af summer school
Forventede antal deltagere.
Budget for tilskud

Om Ranganatha Rajagopal

Ranganatha Rajagopal var født i Tamil Nadu i Indien den 28. april 1930 og blev uddannet ved University of Madras og Banaras Hindu University i Indien, hvor han tog ph.d.-graden. Siden var han blandt andet ved Bergens Universitet i Norge og ved Statens Bakteriologiska Laboratorium i Sverige.

1970 til 1972 var han lektor ved plantefysiologisk institut ved Aarhus Universitet, og efter nogle år ved Université de Nice i Frankrig og ved Carleton University i Canada var han 1976-1977 lektorvikar tilbage i Aarhus. Fra 1978 til pensioneringen i 1998 var han professor ved Landbohøjskolen i København med speciale i plantefysiologi.

Ranganatha Rajagopal var i perioden 1979-1982 næstformand for bestyrelsen for Societas Physiologiae Plantarum Scandinavica. Han havde en betydelig videnskabelig produktion bag sig og blev i 1970 tildelt Nordisk Forskningspris i plantefysiologi.

Han døde 93 år gammel den 18. september 2023 i Ebeltoft.Synapse - Life Science Connect Aarhus 

Synapse - Life Science Connect er en non-profit organisation drevet af studerende, der laver arrangementer, workshops og netværksmuligheder for studerende og unge fagfolk med interesse i at forfølge karrierer i life science-miljøet.

Website: https://www.synapse-connect.org/

Facebook: https://www.facebook.com/SynapseAarhus