Aarhus Universitets segl

Samarbejde

Instituttet tilstræber at sikre, at ny viden genereret af instituttets forskere kommunikeres til en bredere kreds i samfundet og så vidt muligt fører til udvikling af nye produkter og teknologier. Dette afspejles blandt andet i samarbejde med virksomheder, patenter, iværksætteri, erhvervsPhD'er, samarbejde med gymnasieelever samt formidling af viden til offentligheden  

Adskillige forskere og studerende ved MBG har derfor gennem årene fået patenteret en del af deres nye opdagelser og arbejdet sammen med firmaer eller dannet deres eget firma for at udvikle produkter, teknologier eller metoder.

Derudover har instituttet gennem årene haft flere ph.d.-studerende, der har dannet bro mellem firma og institut i form af en erhvervs-ph.d.

Instituttet ser det også som en vigtig opgave at formidle forskernes resultater til den brede befolkning i form af populære beskrivelser af resultaterne i medierne.

Derudover er gymnasie- og skoleelever en vigtig målgruppe for instituttets formidling, og derfor tilbyder instituttet bl.a. foredrag, udførelse af eksperimenter i laboratorierne og hjælp til studieretningsprojekter for 3.g'ere.

Endvidere spiller samarbejde med andre forskere i Danmark og udlandet en overordentlig stor rolle i forbindelse med vidensudveksling.

Instituttet har ligeledes et alumnenetværk, hvor tidligere og nuværende medarbejdere inviteres til forskellige arrangementer på instituttet og informeres om instituttets nye forskningsresultater via MBG's LinkedIn alumnenetværk.