Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Geners længde vigtig for aktivitetsniveauet

En forskergruppe fra Aarhus Universitet afslører nu et overraskende samspil mellem enderne af menneskelige gener: Hvis et protein-kodende gen er for kort inaktiveres det! Resultaterne forklarer også, hvordan nogle korte gener har fundet en måde, hvorpå dette handicap kan omgås.

02.10.2012 | Lisbeth Heilesen

Forskerne bag opdagelsen der afslører et overraskende samspil mellem enderne af menneskelige gener (fra venstre): Søren Lykke-Andersen, Pia Kjølhede Andersen og Torben Heick Jensen (foto: Lisbeth Heilesen)

Geners ender kommunikerer

Det menneskelige genom består af tusinder af gener, der hver især udtrykker protein. Men har et gen iboende træk, der bestemmer dets aktivitet? Dette spørgsmål har postdoc Pia Kjølhede Andersen og postdoc Søren Lykke-Andersen fra Danmarks Grundforskningfonds ”Center for mRNP Biogenese og Metabolisme” nu fundet svaret på. De opdagede, at afstanden mellem gen-start, den såkaldte "promotor", og genets ende, kaldet "terminatoren", er af afgørende betydning for, hvor aktivt et protein-kodende gen er. Hvis denne afstand er for kort, nedreguleres genet, og udbyttet bliver derfor stærkt nedsat. Opdagelsen afdækker et helt nyt funktionelt samspil mellem geners ender.

Små gener udnytter specialiserede terminatorer

De fleste humane protein-kodende gener er heldigvis lange og er derfor ikke undertrykte af den nyopdagede mekanisme. Men nogle gener, fx de såkaldte »replikationsafhængige histongener«, er meget korte. Så hvordan udtrykker disse gener overhovedet deres information?

Denne gruppe af korte, men meget aktive gener, afviger interessant nok fra de længere protein-kodende gener ved at have en specialiseret terminator. Hvis en sådan erstatter en normal terminator i et kort gen, er det korte gen ikke længere inaktivt. Med andre ord har naturligt forekommende korte gener udviklet deres "egne" terminatorer for at opnå høje ekspressionsniveauer.

Med de nye resultater er forskerne nu et skridt nærmere en forståelse af den grundlæggende funktion af gener.

Forskerne bag resultaterne, der netop er publiceret i det internationale tidsskrift Genes & Development, er tilknyttet Danmarks Grundforskningfonds Center for mRNP Biogenese og Metabolisme, der hører til på Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.


Link til artiklen i Genes & Development:
Promoter-proximal polyadenylation sites reduce transcription activity
Pia K. Andersen, Soren Lykke-Andersen, and Torben Heick Jensen
Department of Molecular Biology and Genetics, Centre for mRNP Biogenesis and Metabolism, C.F. Møllers Allé, Building 1130, Aarhus University, 8000 Aarhus C, Denmark 


Mere information

Postdoc Pia Kjølhede Andersen
pia@mb.au.dk - 87155516

Professor Torben Heick Jensen
Leder af Center for mRNP Biogenese og Metabolisme
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
thj@mb.au.dk - 60202705 – www.mRNP.dk

Tekst: Pia Kjølhede Andersen og Lisbeth Heilesen

Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik