Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Højteknologisk udstyr til biologisk massespektroskopi

Professor Jan J. Enghild kan med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 15 mio. kr. forfølge sin vision om at etablere en ’state-of-the-art’-platform inden for biologisk massespektroskopi.

22.01.2019 | Lisbeth Heilesen

Professor Jan J. Enghild har fået en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 15 mio. kr. til at købe højteknologisk udstyr til biologisk massespektroskopi. Foto: Lisbeth Heilesen, AU.

Platformen kommer til at understøtte den grundlæggende og kliniske videnskab på universitetet inden for alle forskningsområder, hvor der er behov for studier af ét protein ad gangen.

”I de senere år har forbedringer i massespektrometri revolutioneret proteinanalyser og lettet identifikation, karakterisering og kvantificering. I dag er kvantitative proteom-analyser blevet et grundlæggende værktøj til biologisk hypotese-generation, karakterisering af protein-protein-interaktionsnet, signalvejsanalyse, mikrobiel diagnostik og biomarkør-opdagelse,” forklarer Jan Johannes Enghild.

Jan Enghild fortsætter: ”Ved at øge den nuværende massespektrometri-kapacitet på universitetet bliver det muligt at stille ekspertise til rådighed for en bredere gruppe af forskere, da efterspørgslen efter prøveanalyser overstiger kapaciteten af det nuværende udstyr.”

Det er således et krav fra Novo Nordisk Fonden, at udstyret skal gøres bredt tilgængeligt for forskere fra både universitetsmiljøerne og industrien.

Om Novo Nordisk Fonden

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 16 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes.


Yderligere information

Professor Jan J. Enghild
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
jje@mbg.au.dk - 87155449

Adjunkt Carsten Scavenius
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet  
csss@mbg.au.dk - 31151179 

Teksten er udarbejdet af Novo Nordisk Fonden og bragt her i lidt ændret form med deres tilladelse

Bevilling