Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Talentudvikling

Karen Kræmmer Schelde: RNA-baseret medicin til lungerne og hvordan slim-barrieren overvindes

Ph.d.-forsvar, onsdag den 13. september 2017. Karen Kræmmer Schelde.

Karen Kræmmer Schelde
Konfokalmikroskopibillede af den murine bronkiolære væg efter indgivelsen af chitosan/fluorescens-markeret siRNA-nanopartikler. Cellekerner er farvet røde, og det fluorescerende siRNA er grønt. Det grønne signal indikerer, at siRNA er fanget i slimet på den apikale (luminale) side af epitelet.

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Karen Kræmmer Schelde forsket i, hvordan nukleotid-baseret medicin indgives til lungerne. Hun har arbejdet med en celle-baseret lungemodel for at studere nanopartikler bestående af sukkerstoffet chitosan og nukleotid-baserede lægemidler, som siRNA. siRNA, som lægemiddel, kan specifikt inhibere translation af mRNA til protein og derved inhibere udtryk af et specifikt gen. Andre nukleotid-baserede lægemidler, som gapmers, er også blevet testet til brug i lungerne. Karen Kræmmer Schelde har brugt grise- og musemodeller for at vise forstøvningseffekten og distributionen/optaget af nanopartiklerne i lungerne. Hun har observeret, at chitosan-baserede nanopartikler bliver fanget i slimlaget i lungen og derved giver en forøget tid, hvormed lægemidlet er tilgængeligt for optag i lungeepitelet. Dette system kan være særligt effektivt til cystisk fibrose-patienter, som har et mere sejt slim i lungen, og derfor er den testede RNA-terapi rettet mod behandling af cystisk fibrose.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 13. september 2017 kl. 13.15
Sted: Bygning 1593, lokale 012, Auditoriet, iNANO-huset, Gustav Wieds Vej 14, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Delivery of nucleotide-based drugs for gene silencing in pulmonary epithelia
Kontaktinfo: Karen Kræmmer Schelde, e-mail: kkschelde@inano.au.dk, tlf.: 4076 6414
Bedømmelsesudvalg:
Associate Professor Jeffrey M. Beekman, University Medical Center Utrecht, Holland
Overlæge, Dr. Med., speciallæge i pædiatri,  pædiatrisk pulmonologi, Tacjana Pressler, BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Professor Daniel Otzen (formand), iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet

Hovedvejleder:
Professor Jørgen Kjems, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Klinisk lektor Jørgen Eskild Petersen, Infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitets Hospital
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.