Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prestigefyldt bevilling på 11 mio. kr. til molekylærbiolog

Novo Nordisk Fonden har tildelt det prestigefyldte Hallas-Møller stipendium på 11 mio. kr. til Lasse Bohl Jenner (41) til at belyse, hvorledes kontrol og lokalisering af ribosomet – og dermed proteinsyntesen – udnyttes af organismen til at styre bl.a. opbyggelse af hukommelse, generel celleudvikling og vævsdifferentiering. Projektet udføres ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.

12.04.2012 | Lisbeth Heilesen

Lasse Bohl Jenner har fået en prestigefyldt bevilling på 11 mio. kr. til at studere, hvorledes kontrol og lokalisering af ribosomet – og dermed proteinsyntesen – udnyttes af organismen til at styre bl.a. opbyggelse af hukommelse, generel celleudvikling og vævsdifferentiering. Klik foto for større udgave. Foto: Lisbeth Heilesen

Beskrivelse af forskningsprojektet

Ribosomet er det cellulære molekyle, der varetager proteinsyntesen i alle levende organismer. Proteinsyntesen er den fundamentale proces, hvorved den genetiske kode i arvemassen aflæses og oversættes til proteiner.

Mange biologiske systemer og reaktioner afhænger af, at proteinsyntesen kan styres med hårfin præcision. Der er stadig mange mangler i vores forståelse af, hvorledes organismen er i stand til at regulere proteinsyntesen i de enkelte celler.

Formålet med forskningsprojektet er derfor ved hjælp af strukturbiologiske metoder bl.a. at undersøge, hvorledes ribosomet influeres af forskellige signalmolekyler. Disse studier vil belyse, hvorledes kontrol og lokalisering af ribosomet – og dermed proteinsyntesen – udnyttes af organismen til at styre bl.a. opbyggelse af hukommelse, generel celleudvikling og vævsdifferentiering.

Forsker i Frankrig i 10 år

Lasse Jenner har været forsker i Strasbourg i Frankrig de seneste 10 år.

Han er oprindeligt uddannet ved Aarhus Universitet, hvor han fik sin ph.d.-grad fra det daværende Institut for Molekylær og Strukturel Biologi med Lektor Jens Nyborg som vejleder. Med en bevilling fra Lundbeckfonden kunne Lasse Jenner fortsætte sine postdoc-studier samme sted i yderligere tre år.

Herefter fik han ansættelse som postdoc ved Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) i Strasbourg. Efter tre års forskning ved IGBMC fik Lasse Jenner en ”ung forsker” (Jeunes chercheurs) bevilling fra INSERM i Frankrig til fortsættelse af sin forskning samme sted i yderligere tre år, hvorefter han fik en stilling som ”associeret forsker” (Chargé de Recherche 1).

-       "Det er en stor ære og anerkendelse af mit arbejde at få tildelt et Hallas-Møller stipendium," udtaler Lasse Jenner. "Og bevillingen giver mig mulighed for at vende tilbage til en af de førende forskningsgrupper inden for strukturel biologi i Europa," fortsætter han.

Lasse Bohl Jenner tiltræder stillingen pr. 1. september 2012.

Flere fra forskningsgruppen med et Hallas-Møller stipendium

Lasse Jenner tilknyttes instituttets Sektion for Strukturel Biologi under ledelse af professor Poul Nissen. Flere forskere fra denne afdeling har i øvrigt modtaget dette prestigefyldte stipendium (eller Novo Nordisk Fondens seniorforskerstipendium til rekruttering af forskere fra udlandet): lektor Morten Kjeldgaard, professor Poul Nissen, lektor Ditlev Brodersen (fra Cambridge, England), lektor Rune Hartmann (fra Cleveland, Ohio, USA) samt lektor Gregers Rom Andersen.


Om Hallas-Møller stipendiet

Novo Nordisk Fonden uddeler op til to Hallas-Møller stipendier pr. år, der dækker driftsmidler samt egen løn. Stipendiet, der løber over fem år, tildeles seniorforskere inden for læge- og naturvidenskab, fortrinsvis inden for biomedicinsk forskning, klinisk forskning og biologisk grundforskning.

Ansøgere til stipendiet forventes at have udført dokumenteret selvstændig vægtig forskning, der er perspektivrig og i international særklasse. Tildelingen af stipendiet forventes at kunne fremskynde muligheden for et forskningsmæssigt gennembrud.


Yderligere oplysninger

Lasse Bohl Jenner
Département de Biologie et de Génomique Structurales
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire
Université de Strasbourg, Illkirch, 67400, France
Mobil nr. +33 06 75 89 48 87 - lasse@igbmc.fr

 

Tekst: Lasse Bohl Jenner og Lisbeth Heilesen

Offentligheden / Pressen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik