Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Talentfuld forsker modtager 11 mio. kr. til forskning, der kan føre til bedre behandling af kræft

Novo Nordisk Fonden har tildelt det prestigefyldte Hallas-Møller stipendium på 11 mio. kr. til Ulf Andersson Ørom til at studere, hvilken rolle miRNA biogenese spiller for udviklingen af kræft. Projektet udføres ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.

25.04.2017 | Lisbeth Heilesen

Ulf Ørom er tildelt det prestigefyldte Hallas-Møller stipendium på 11 mio. kr. til at studere, hvilken rolle miRNA biogenese spiller for udviklingen af kræft. Foto: Mette Ørom.

Gruppeleder Ulf Ørom flytter på baggrund af tildelingen af et Hallas-Møller Stipendium sin forskningsgruppe fra Max Planck Instituttet for Molekylær Genetik i Berlin til Aarhus Universitet den 1. december 2017. Gruppen vil her interagere med det stærke RNA-forskningsmiljø ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik og arbejde på at forstå, hvorledes celler syntetiserer og regulerer små, ikke-kodende RNA-molekyler kaldet miRNA.

Specifikt ønsker Ulf Ørom at anvende sin ekspertise i miRNA til at forstå de molekylære mekanismer, der forårsager dereguleret miRNA i kræftceller og at anvende denne viden til at udvikle nye metoder, hvorpå man kan genoprette balance i processerne i kræftceller. På sigt kan en sådan viden danne basis for nye eksperimentelle og terapeutiske værktøjer for kræftbehandling.

-   ”Målet er at forstå, hvordan miRNA-processering reguleres, og hvorfor denne regulering ofte er tabt i cancer," udtaler Ulf Ørom. "Med viden om både proteiner og RNA involveret i processen vil vi målrette skræddersyede molekyler mod grupper af miRNA for at genskabe reguleringen og etablere et normaliseret genudtryk i kræftceller,” fortsætter han.

Ulf Ørom og hans forskningsgruppe vil forske i de grundlæggende mekanismer i miRNA biogenese og bruge denne viden til målrettet at normalisere genudtryk i kræftceller. miRNA er en gruppe af små ikke-kodende RNA med en vigtig rolle for genudtryk og proteinsyntese generelt. miRNA er ofte misreguleret i sygdomme, heriblandt kræft.

-    "Vores viden om miRNA er på et meget højt niveau, og flere kliniske studier med miRNA som terapeutiske targets viser potentiale. Kompleksiteten af miRNA biogenese gør imidlertid en specific hæmning svær og en sådan er tit forbundet med mange bivirkninger," udtaler Ulf Ørom. Med støtte fra Novo Nordisk Fonden og et Hallas Møller Stipendium vil Ulf og hans forskningsgruppe udforske potentialet for at regulere tidlige trin i biogenesen for en bedre og mere generel måde at gendanne genudtryk og proteinsyntese på i kræftceller.

-    "Efter ni år i udlandet og mange internationale forskningserfaringer glæder jeg mig til at vende tilbage til Danmark med min hustru og to børn og til at blive en del af det internationalt førende RNA forskningsmiljø ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus universitet", slutter Ulf Ørom.

Ulf Andersson Ørom har de seneste fem et halvt år arbejdet som gruppeleder ved Max Planck Instituttet for Molekylær Genetik i Berlin, Tyskland. Læs mere om Ulfs forskning i Berlin.


Efter Ulf fik sin ph.d. i molekylærbiologi fra BRIC, Københavns Universitet i 2008 fortsatte han som postdoc i et halvt år før han drog udenlands. Efter postdoc ophold på CRG i Barcelona, The Wistar Institute og Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA, startede Ulf sin forskningsgruppe i Berlin i 2012.

Ulf har tidligere modtaget flere bevillinger inkl. Sofja Kovalevskaja Prisen fra Alexander von Humboldt Fonden (1,560,000 EUR – ca. 11.6 mio. kr.).


Om Hallas-Møller stipendiet

Formål

Stipendiet skal styrke udviklingen af yngre forskningsledere indenfor den biovidenskabelige og basale biomedicinske forskning med fokus på sygdom og sundhed, men også naturvidenskabelig forskning af mere generel betydning for forståelsen af den humane organisme.

Modtageren af stipendiet skal udføre forskningen ved en dansk forskningsinstitution, hvor stipendiet muliggør, at forskeren kan enten etablere eller udvide sin egen forskningsgruppe. 

Der er i alt to stipendier à op til DKK 11 millioner til uddeling. Stipendierne løber over fem år.


Mere information

Ulf Andersson Ørom

Max Planck Institute for Molecular Genetics
Berlin, Tyskland

+49 176 2028 8692 - oerom@molgen.mpg.de

Bevilling