Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Talentudvikling

Tao Xiang: En ny horisont i svineavlen: Udvidelse af den genomiske evaluering fra rene til krydsede racer

Ph.d.-forsvar, fredag den 8. september 2017. Tao Xiang.

Tao Xiang

I løbet af sine ph.d.-studier har Tao Xiang studeret forskellige genomiske evalueringsmetoder for både rene og krydsede svineracer ud fra data og genotyper for Dansk Landrace, Yorkshire og F1-krydsede svinebestande. Han har undersøgt, hvordan imputation af genotyper fungerer for racerene og krydsede svin og sammenholdt resultaterne af de genomiske evalueringsmetoder med avlsresultaterne i både rene og krydsede racer for så vidt angår en økonomisk vigtig egenskab hos svin – det samlede antal fødte smågrise. Tao Xiang har bekræftet, at der findes en moderat positiv genetisk sammenhæng mellem avlsværdier og avlsresultater hos rene og krydsede racer, og han har påvist betydningen af at kombinere genomisk information for rene og krydsede racer samt indvirkningen heraf på pålideligheden af de estimerede avlsværdier. Han har endvidere undersøgt, hvordan ikke-additive genetiske effekter påvirker forbedringen af den genomiske evaluering af krydsede racers avlsresultater og har som den første beskrevet vigtigheden af at inddrage genomisk indavlsdepression i den samlede genomiske evaluering.    

De nye forskningsresultater bidrager til den eksisterende viden om, hvordan en omfattende genomisk evaluering af avlsresultater hos både rene og krydsede racer kan anvendes i svineavlen.

Ph.d.-studiet er gennemført på Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG), Science and Technology, Århus Universitet, og laboratoriet Génétique Physiologie et Systèmes d'Elevage (GenPhySE), INRA, Frankrig. 

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 8. september 2017 kl. 10.00
Sted: Auditoriet, Aarhus Universitet Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Afhandlingens titel: Combined purebred and crossbred information for genomic evaluation in pig
Kontaktinfo: Tao Xiang, e-mail: tao.xiang@mbg.au.dk, tlf.: +4587157972
Bedømmelsesudvalg:
Professor Jörn Bennewitz, Animal Genetics and Breeding, University of Hohenheim, Tyskland
Senior Researcher Mario Calus, Animal Breeding and Genomics Group, Wageningen University and Research, Holland
Lektor Bernt Guldbrandtsen (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Seniorforsker Ole Fredslund Christensen, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Research Director Andres Legarra, INRA, Frankrig
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.