Aarhus Universitets segl

Camilla Bertel Andersen: Proteinaggregering i forhold til Parkinsons sygdom

Ph.d.-forsvar, mandag den 17. december 2018. Camilla Bertel Andersen.

Camilla Bertel Andersen.

I løbet af sit ph.d.-studium har Camilla Bertel Andersen forsket i proteinet alpha-synuclein, som er involveret i Parkinsons sygdommen. I Parkinsons sygdommen er alpha-synuclein blevet fundet misfoldet og danne giftige aggregater. Camilla Bertel Andersen har undersøgt, hvordan alpha-synuclein aggregering er inhiberet af små molekyler, og hvordan det selv-associerer til oligomerer i tilstedeværelsen af to forskellige produkter af lipid oxidering. Til sidst blev oligomerer studeret inde i levende celler med NMR.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af, hvordan alpha-synuclein oligomerer bidrager til neuron-død i Parkinsons sygdommen.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 17. december 2018 kl. 13.15
Sted: Bygning 1593, lokale 012, Auditoriet, iNANO-Huset, Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: In vitro og in-cell undersøgelser af alpha-synuclein oligomerer
Kontaktinfo: Camilla Bertel Andersen, e-mail: cba@inano.au.dk, tlf.: 6014 9610
Bedømmelsesudvalg:
Senior Researcher Ronald Melki, Paris-Saclay Institute of Neuroscience, Université Paris-Saclay, Frankrig
Lektor Kaare Teilum, Institut for Biologi, Københavns Universitet, Danmark
Professor Troels Skrydstrup (chair), iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Daniel Otzen, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Lektor Frans A. A. Mulder, iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 and 1521, 8000 Aarhus C.