Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Innovationsfondens Grand Solution Pris gives til tre forskere for fremavl af klimavenlige køer

Peter Løvendahl fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet, Jan Lassen fra Viking Genetics og Henrik Bjørn Nielsen fra DTU modtager Innovationsfondens Grand Solution Pris for fremavl af klimavenlige køer, der alene i Danmark sikrer en reduceret udledning svarende til 90.000 tons CO<sub>2&nbsp;</sub> om året. Prisen blev overrakt af Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

De tre modtagere af Innovationsfondens Grand Solution Pris. Fra venstre: Seniorforsker Peter Løvendahl, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, projektleder Jan Lassen, Viking Genetics og Chief Scientific Officer Henrik Bjørn Nielsen, DTU. Foto: Maiken Kestner.

Hver gang en ko bøvser, udleder den metan og er dermed medvirkende til en øgning af den globale opvarmning. Faktisk udgør udledningen af metan fra køer 6% af den samlede drivhuseffekt fra Danmark. Derfor satte en gruppe forskere sig for at finde ud af, hvorledes man kunne reducere mængden af metan hos køer.

Efter fire års års studier med finansiel støtte fra Innovationsfonden lykkedes det forskerne at reducere metanudledningen med 5%, hvilket svarer til 90.000 tons COårligt, og samtidigt lykkedes det forskerne at reducere foderforbruges med 1%. Da Danmark er førende af eksport af klimavenlig tyresæd har resultaterne store perspektiver.

Forskere fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik (seniorforsker Peter Løvendahl), Kvægavlsforeningen Viking Genetics (projektleder Jan Lassen) samt DTU (Danmarks Tekniske Universitet) (Chief Scientific Officer Henrik Bjørn Nielsen) har opnået disse resultater ved at kortlægge flere tusinde køers gener samt analysere mælkeydelse og foderforbrug og derefter udvalgt de køer med den mest optimale arvemasse.

 - En reduktion på 5%, lyder ikke af meget, men her skal man huske, at den skabes gennem genetisk selektion, og dermed vil den øges i fremtidige generationer, da arvelige ændringer akkumuleres. Med tiden vil det betyde virkelig store ændringer, og hertil skal lægges, at foderforbruget samtidig mindskes. Det betyder, at de klimavenlige køer også er en fordel for kvægbruget, siger Peter Løvendahl.  

Innovationsfonden har valgt at honorere denne store indsats ved at tildele de tre forskere Innovationsfondens Grand Solution Pris på i alt 1 million kr. til deres videre forskning. Derudover modtager prisvinderne hver en personlig hæderspris på 200.000 kr.


Overrækkelse af Innovationsfondens Grand Solution Pris til forskerne samt takketale af Peter Løvendahl
(video: Erik Østergaard Jensen)

 


Mere information

Seniorforsker Peter Løvendahl
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
peter.lovendahl@mbg.au.dk – 87157495