Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Marie Camille Boye Lorans: Undersøgelse af RNA modifikationer i mikroRNAer

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 7. juni 2022. Marie Camille Boye Lorans.

Marie Camille Boye Lorans

MikroRNAer er små RNA molekyler, som ikke koder for proteiner, men til gengæld regulerer genekspression. Funktionerne af hundredvis af mikroRNAer er blevet karakteriseret, hvilket har afsløret, at mikroRNAer påvirker mange forskellige molekylære processer. Der er på nuværende tidspunkt manglende viden om, hvordan forskellige kemiske ændringer kaldet RNA modifikationer på mikroRNAer, påvirker deres funktioner. Under hendes Ph.d.-studie, har Marie C.B. Lorans karakteriseret, hvilken type RNA modifikationer der forekommer på mikroRNAer. Yderligere, har Marie C.B. Lorans udviklet en metode til at bestemme, hvor på mikroRNAer, nogle af disse RNA modifikationerne findes. De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af RNA modifikationer på mikroRNAer. Resultaterne danner også grundlag for fremtidige studier, der har til formål at forstå, hvordan RNA modifikationerne ændrer funktionerne af mikroRNAer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 13:00

Sted: Bygning 1870, lokale 716, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Universitetsbyen 81, 8000 Århus C
Afhandlingens titel: RNA modifications and biogenesis of microRNAs
Kontaktinfo: Marie C.B. Lorans, e-mail: marie.lorans@mbg.au.dk, tlf.: +45 31717672
 

Bedømmelsesudvalg:

Lektor Jeppe Vinther, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Danmark                                           

Adjunkt Francesca Aguilo, Institut for Molekylærbiologi, Umeå Universitet, Sverige                          

Professor Finn Skou Pedersen (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Ulf Andersson Vang Ørom, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.