Aarhus Universitets segl

Tinna V. Stevnsner er udnævnt til professor i alderdomsforskning

Tinna Stevnsner er udnævnt til professor i alderdomsforskning (aldring) ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet fra 1. september 2020.

Tinna V. Stevnsner (foto: Lisbeth Heilesen, AU)

Andelen af ældre i befolkningen vokser støt, og stigende levealder er forbundet med øget risiko for at udvikle demens og andre sygdomme, som nedsætter hjernens kognitive kapacitet. Som professor i molekylære aldringsprocesser ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet vil Tinna Stevnsner fokusere på at opnå større viden om de processer i cellerne, som bidrager til hjernens vedligeholdelse, når man bliver ældre.

Hendes forskningsaktiviteter vil især have til formål at opnå større indsigt i de mekanismer, som bidrager til reparationen af hjernecellernes arvemateriale, DNA’et, samt vedligeholdelsen af cellernes energi-kraftværker, mitokondrierne, som spiller en væsentlig rolle for hjernens funktion. En del af Tinnas forskningsprojekter udføres i tæt samarbejde med internationale kollegaer. I forbindelse med disse samarbejder undersøges blandt andet, hvorledes aldersassocierede hormonelle forandringer påvirker de cellulære vedligeholdelsesprocesser i hjernen. 

Om Tinna Stevnsner

Tinna blev cand.scient. i biologi i 1988, og ph.d. i molekylærbiologi i 1992 – begge dele fra Aarhus Universitet. Ph.d-projektet blev udført i prof. Vilhelm Bohrs laboratorium ved National Cancer Institute på NIH i USA, hvor Tinnas interesse for DNA-reparationsprocesser blev grundlagt. I forbindelse med sit ph.d.-projekt var Tinna blandt andet med til at afdække, hvorledes mitokondrierne har kapacitet til at reparere forskellige typer af skader på deres eget genom, hvilket man ellers tidligere havde antaget ikke var tilfældet.

Efterfølgende blev Tinna mere og mere interesseret i den rolle, som ophobning af DNA-skader spiller for kroppens aldring, og hun vendte derfor tilbage til USA for i en periode at arbejde som gæsteforsker ved National Institute on Aging på NIH.

Da Tinna i 1993 kom tilbage til Danmark fik hun ansættelse som postdoc ved det, der dengang hed Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin på Aarhus Universitet, hvor hun var med til at etablere et laboratorium med fokus på DNA-reparation i relation til giftige stoffer i vores omgivende miljø.

I 1996 flyttede hun, med en forskningsrådsbevilling i ryggen, til det nystartede Dansk Center for Molekylær Gerontologi (DCMG), med base ved Aarhus Universitet. Her startede Tinna sin egen forskningsgruppe og blev efterfølgende fastansat som lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik. Hun blev senere leder af DCMG.

I 2014 valgte Tinna at tage på sabbatical-ophold ved Institute for Memory Impairments and Neurological Disorders (UCI MIND), USA. Her etablerede hun nye frugtbare samarbejder, og ved at studere udtrykket af en lang række gener i forskellige regioner af hjerner fra nyligt afdøde personer med forskellig alder, opnåede hun ny indsigt i nogle reguleringsmekanismer, som med alderen kan resultere i nedsat DNA-reparationskapacitet i hjernen.

Ud over at være forfatter på over 80 videnskabelige publikationer og en række bogkapitler har Tinna jævnligt været medarrangør ved internationale konferencer, og hun inviteres hyppigt til at være reviewer for internationale tidsskrifter, til at være opponent i forbindelse med ph.d.-forsvar m.m. i ind- og udland samt til at give populærvidenskabelige foredrag og interviews om molekylær aldringsforskning. Endelig har Tinna tidligere været formand for Studienævnet ved Science & Tecnology, AU, og varetager fortsat undervisning på en række kurser på både bachelor- og kandidat-niveau.

Privat

Tinna er 57 år, har to voksne sønner og bor i Åbyhøj sammen med sin mand, der også er ansat ved Aarhus Universitet.


Mere information

Professor Tinna V. Stevnsner
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
tvs@mbg.au.dk -  27782804