Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Md Mesbah Uddin: Anvendelse af genomisk information kan forbedre hunlig fertilitet hos malkekvæg

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 17. september 2019. Md Mesbah Uddin

Md Mesbah Uddin

I løbet af sine ph.d.-studier undersøgte Md Mesbah Uddin storskala genomiske data fra nordisk Holstein, Dansk Jersey, Nordisk Rød og Fransk Normande malkekvæg for at identificere frugtbarhedsrelaterede kausale alleler. Hans analyser involverede både små og store variationer i genomsekvenser. Hans forskningsresultater indeholder både et katalog over store kromosomale deletioner med imputerede genotyper fra tusindvis af dyr af de tre nordiske malkekvægsracer og identifikation af en mulig letal mutation hos Normande kvæg.

Md Mesbah Uddin udførte også associationskortlægning og genomisk prædiktion af hunlig fertilitet ved at anvende imputerede sekvensvarianter. Hans studier understregede vigtigheden af at anvende store deletioner, udover små sekvensvarianter, som prædiktor for hunlig fertilitet hos mælkekvæg.

De nye forskningsresultater kan anvendes til at undgå risici ved parring og til at forbedre nøjagtigheden af genomisk estimerede avlsværdier hos malkekvæg.

Ph.d.-studiet er udført hos Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, DK, og Animal Genetics and Integrative Biology, AgroParisTech/INRA, Frankrig.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 17. september 2019 kl. 10.00
Sted: Aarhus Universitet, 8814-3050 M2, Blichers Allé 20, Foulum, 8830 Tjele, DK
Afhandlingens titel: Identification of causal factors for recessive lethals in dairy cattle with special focus on large chromosomal deletions
Kontaktinfo: Md Mesbah Uddin, e-mail: mesbah@mbg.au.dk, mobilnummer: +45 91612457
Bedømmelsesudvalg:
Professor Göran Andersson, Department of Livestock Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
Professor MSO Claus Bøttcher Jørgensen, Department of Veterinary and Animal Sciences, University of Copenhagen, DK
Professor Just Jensen (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, DK
Hovedvejleder:
Seniorforsker Dr. Goutam Sahana, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, DK
Seniorforsker Dr. Didier Boichard, Animal Genetics and Integrative Biology, AgroParisTech/INRA, Frankrig
Medvejleder:
Professor Mogens Sandø Lund, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, DK
Associate Professor Bernt Guldbrandtsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, DK
Dr. Aurélien Capitan, Animal Genetics and Integrative Biology, AgroParisTech/INRA, Frankrig & Allice, Frankrig
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.