Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Thomas Boesen participates in a new Danish National Research Foundation Centre

Together with Lars Peter Nielsen (Centre Director), Nils Risgaard-Petersen and Andreas Schramm from Bioscience, Elena Ferapontova, iNANO and Filip Meysman, AIAS, Thomas Boesen from MBG receive DKK 56 million for the Center for Electromicrobiology.

2017.04.19 | Peter F. Gammelby

Thomas Boesen

Six years after the sensational discovery of cable bacteria, the Danish National Research Foundation is now awarding a grant of up to DKK 56 million to the Centre for Electromicrobiology at Aarhus University. 

They are called cable bacteria, and the name is perfectly fitting. They are long, and electrical wires run through them. In contrast to electrical cables, however, the bacteria use the wires to breathe.

Read more (in Danish only) below. For contact details in English, go to the bottom of the page.

Det er praktisk, når man som disse bakterier lever i havbunden, hvor ilt og næring ofte er langt fra hinanden: Når man graver sig ned i sedimentet ophører ilten efter få millimeter og et par centimeter nede er der således rigeligt med næring, men slet ingen ilt.

Kabelbakteriens løsning er at ”strække sig”, så den ene ende når ned til næringsstofferne, mens den anden ende bliver oppe i den øvre del af havbunden, hvor der er ilt. De elektriske ledninger, der løber fra den ene ende til den anden af kabelbakteriens lange cellekæde, bliver så brugt som en elektrisk ”snorkel”.

”Ligesom hver eneste af vore celler forbrænder en kabelbakterie næring ved at overføre elektroner til ilt, hvorved den får energi. Men takket være dens ledninger kan bakterien gøre det på tværs af flere tusinde celler og over afstande på flere centimeter,” forklarer professor Lars Peter Nielsen, som skal lede et nyt grundforskningscenter, Center for Elektromikrobiologi (CEM), på Aarhus Universitet.

Opdagelse rejser nye spørgsmål

Det er godt seks år siden, at Lars Peter Nielsen og hans gruppe opdagede kabelbakterien i Aarhus Havn. Ingen havde forestillet sig, at der eksisterede sådan en livsform, og opdagelsen betegnes internationalt som et fundamentalt gennembrud inden for elektromikrobiologi.

Gennem sin karriere har Lars Peter Nielsen flere gange demonstreret evnen til at tænke i nye retninger på tværs af faggrænser og omsætte det til ny forståelse af naturen og praktiske løsninger.

Opdagelsen af kabelbakterier åbner for en række nye og perspektivrige grundforskningsspørgsmål, som CEM over de næste seks år skal finde svar på. Det er spørgsmål som:

  • Hvordan kan en levende biologisk struktur fungere som en effektiv elektrisk ledning? Ingen aner det endnu, og svaret vil helt sikkert blive opsigtsvækkende og måske teknologisk interessant.
  • Hvordan fordeler kabelbakterien energien mellem cellerne, og hvordan bruger de energien? I en organisme, hvor omsætningen af næring og ilt er delt mellem elektrisk forbundne celler, kan biologisk energistyring udforskes på helt nye måder.
  • Hvordan er andre organismer indblandet? Tilsyneladende udgør kabelbakterier kernen i hidtil ukendte elektriske økosystemer, hvor mange andre mikroorganismer trækker på kabelbakteriernes smarte genvej til ilt.

Participating at the centre are

Grant